สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

อยุธยา

...สนใจที่พัก แนะนำ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา คลิกที่นี่ได้เลย ราคาพิเศษสำหรับผู้ชมไทยทัวร์....

อยุธยา > ที่พักอยุธยา > แผนที่อยุธยา > ร้านอาหาร > ของฝาก > การเดินทาง > สนามกอล์ฟ

อยุธยา สถานที่ท่องเที่ยว
 
"ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา"

Ayutthaya  

อยุธยา มีอะไรให้เที่ยว ?

อยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวแบ่งเป็นตามกลุ่มความนิยมได้ดังนี้

1. เที่ยวโบราณสถาน อยุธยามีโบราณสถานให้ชมอย่างจุใจ ที่ไม่ควรพลาด เช่น วัดไชยวัฒนาราม พระราชวังโบราณ วัดมเหยงค์ หรือ ออกนอกเมืองไปดูปราสาทนครหลวง ที่ อำเภอนครหลวง เป็นต้น โบราณสถานส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะแล้ว การเดินทางจึงค่อนข้างสะดวกสบาย

2. ไหว้พระ ในอยุธยามีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวไทยนับถือศรัทธาหลายองค์ ที่สำคัญ เช่น หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงวรวิหาร หลวงพ่อมงคลบพิตร วัดพระมงคลบพิตร พระประธานในโบสถ์และพระพุทธรูปห้อยพระบาทที่วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น นอกจากนี้ก็มี วัดใหญ่ชัยมงคลที่นักท่องเที่ยวไปไหว้พระและพักผ่อน เพราะเป็นแหล่งของกินอร่อย

3. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และ พิพิธพัณฑ์ ให้เลือกชมหลายแห่ง เช่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา พิพิธภัณฑ์ฯ พระราชวังจันทรเกษม พิพิธภัณฑ์เรือจำลอง เป็นต้น

4. พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่คนนิยมเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวางและสวยงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งแบบไทย ยุโรป และจีน นอกจากนี้ยังมีวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบกอทิกเป็นเอกลักษณ์

5. แหล่งงานหัตถกรรม อยุธยามีงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านหลายอย่าง เช่น การปรุงเรือนไทย งานสลักหิน งานสานปลาตะเพียน งานตีมีดอรัญญิก ฯลฯ มีจำหน่ายตามแหล่งขายของที่ระลึก และ แหล่งผลิตเฉพาะบางแห่งที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บ้านอรัญญิก เป็นต้น
 
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 วัดพระศรีสรรเพชญ์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระศรีสรรเพชญ์  
ท่องเที่ยว
 วัดพระมงคลบพิตร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดมงคลบพิตร  
ท่องเที่ยว
 วัดใหญ่ชัยมงคล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หลวงพ่อโต  
ท่องเที่ยว
 พระราชวังจันทรเกษม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พลับพลาจตุรมุข  
ท่องเที่ยว
วัดมหาธาตุ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เศียรพระในต้นไม้ที่วัดมหาธาตุ  
ท่องเที่ยว
 หมู่บ้านญี่ปุ่น
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หมู่บ้านญี่ปุ่น  
ท่องเที่ยว
ปางช้าง (แลเพนียด)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ปางช้างอยุธยา  
ท่องเที่ยว
 วัดพระรามและบึงพระราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดและบึงพระราม  
ท่องเที่ยว
 พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดพุทไธศวรรย์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 หมู่บ้านโปรตุเกส
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์พระศรีสุริโยทัย  
ท่องเที่ยว
 วัดโลกยสุธาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระนอน  
ท่องเที่ยว
 วัดหน้าพระเมรุ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดหน้าพระเมรุ  
ท่องเที่ยว
 วัดไชยวัฒนาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดไชยวัฒนาราม  
ท่องเที่ยว
 คุ้มขุนแผน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  คุ้มสุพรรณ  
ท่องเที่ยว
 วัดมเหยงค์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดมเหยงค์  
ท่องเที่ยว
 วัดประดู่ทรงธรรม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุวัดประดู่ทรงธรรม  
ท่องเที่ยว
 ตลาดโก้งโค้ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 ตลาดน้ำคลองสระบัว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 ตลาดน้ำอโยธยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดท่าการ้อง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดราชบูรณะ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วิมารพระมงคลบพิตร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 พิพิธภัณฑ์เรือไทย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 ภูเขาทองอยุธยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 ศาลหลักเมือง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 เพนียดคล้องช้าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดสมณโกฎฐาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 วัดป้อมรามัญ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
   
 อำเภอนครหลวง
 ปราสาทนครหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ปราสาทนครหลวง  
ท่องเที่ยว
 
 
 อำเภอบางปะอิน
 พระราชวังบางปะอิน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  
ท่องเที่ยว
 วัดนิเวศธรรมประวัติ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์แบบฝรั่ง  
ท่องเที่ยว
 
วัดชุมพลนิกายาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ปราสาทนครหลวง  
ท่องเที่ยว
 อำเภอบางไทร
 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
   
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
   
 

 

แผนผัง อยุธยา
::: Hotels in Ayutthaya Hot !
::: ที่พัก อยุธยา มนต์เสน่ห์ของเมืองเก่า
:::
อยุธยา NEW !
::: ประวัติ อยุธยา
:::
โรงแรมอยุธยา
NEW !
::: ทัวร์อยุธยา
::: ทัวร์อยุธยา Update!!
:::
ทัวร์วัดอยุธยา
::: 
ทัวร์บางประอิน
::: ที่พักอยุธยา
ที่พัก อยุธยา
::: เที่ยวอยุธยา:
::: อำเภอพระนครศรีอยุธยา
::: อำเภอบางปะอิน
::: อำเภอบางไทร
:::
อำเภอนครหลวง
:::
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
::: พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
:::
พระราชวังหลวง
::: การเดินทาง อยุธยา
 

::: แผนที่จังหวัดอยุธยา
:::
แผนที่ ตัวเมือง อยุธยา

::: กิจกรรม
::: กอล์ฟ
::: เทศกาล อยุธยา
::: ร้านอาหาร อยุธยา
::: ของฝาก อยุธยา
River Sun Cruise:
Tour Ayutthaya
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว