อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีก 2 แห่ง คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ-ปุย และพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีเนื้อที่ประมาณ 262.50 ตร.กม. หรือ 163,162.50 ไร่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกบนดอยปุย  
ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 บริเวณใกล้ดอยบวกห้า ลักษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายในบริเวณพระตำหนักได้รักษาสภาพธรรมชาติไว้ รวมทั้งมีการปลูกพรรณไม้ดอกชนิดต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม พระตำหนักนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร เปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะในวันศุกร์และวันหยุดราชการเท่านั้น ถัดลงมาจากพระตำหนัก เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนนิยมขึ้นไปนมัสการพระธาตุตลอดทั้งปี นอกจากนี้ น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกมหิดล น้ำตกตาดหมอกวังฮาง และน้ำตกตาดหมอกฟ้า นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ได้แก่ ผาเงิบ ผาลาด ผาดำ ยอดดอยปุย และหมู่บ้านชาวเขา

การเดินทางและบริการที่พัก : Chiangmai Orchid Hotel

ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 16 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพจากนั้นเดินทางต่อไปอีกเล็กน้อยถึงทางแยกด้านขวามือ มีป้ายบอกทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ที่งานบริการบ้านพักส่วนกลาง หรือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Chiangmai Orchid Hotel  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ 102 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นน้ำประมาณ 84 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ  82 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลวก ฯลฯ จุดสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 396 เมตร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เกาะวัวตาหลับ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ มีหาดทรายขาวสะอาด จุดชมวิวบนยอดเขาจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทั้งหมดที่ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาว ด้านรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แปลกตา ทะเลใน หรือทะเลสาบกลางภูเขา ตั้งอยู่บนเกาะแม่เกาะ  เกาะสามเส้า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งปะการังที่สวยงาม และมีสะพานหินธรรมชาติที่ยื่นโค้งออกไปในทะเล

การเดินทางแนะนำที่พัก: Chaweng Buri Resort

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถเดินทางออกจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานี โดยจ้างเหมาเรือโดยสารของเอกชนไปโดยตรง ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร หรือโดยสารเรือโดยสารธรรมดา หรือเรือด่วนไปยังเกาะสมุย แล้วจึงโดยสารเรือนำเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนสามารถเดินทางจากอำเภอดอนสักโดยเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุย แล้วจึงโดยสารเรือนำเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาติก็ได้อีกทางหนึ่ง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โทร. 077-286025 และ 077-420225
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เฉวงบุรี รีสอร์ท  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ป่าน้ำหนาวแห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์ เป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง ทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะภูผาจิต ภูกุ่ม ข้าวเทือกเขาโดยรอบประกอบขึ้นเป็นต้นน้ำลำธาร ต้นกำหนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเชิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นผืนป่าที่มีความงดงามเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวยิ่ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เส้นทางเขาค้อ-น้ำหนาว  
ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เริ่มจากถ้ำผาหงษ์ อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 39 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามสำหรับคนที่ชอบป่าสน สวนสนบ้านแปก ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 49 ระยะทางเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร ก็เป็นเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีสวนสนภูกุ่มข้าว ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 53 มีทางลูกรังแยกเข้าถึงสวนสนภูกุ่มข้าว ระยะทาง 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสามใบ งามมาก บริเวณสวนสนนี้ จะมีเนินเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่งเรียกว่า ภูกุ่มข้าว สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 880 เมตร เป็นเนินเขาที่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งท่ามกลางสวนสน เมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนเนินเขาภูกุ่มข้าว จะเห็นแนวยอดสนอยู่ระดับสายตา สามารถมองเห็นแนวยอดสนเป็นแนว สำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำตก ก็มีน้ำตกเหวทรายและน้ำตกทรายทอง ซึ่งอยู่ริมทางบริเวณกิโลเมตรที่ 67 ระยะทางเดินเท้า 1 กิโลเมตร ให้เที่ยวชมกัน ส่วนคนที่ชอบเที่ยวถ้ำ ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน) ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 60 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย-หล่มเก่า บ้านหินลาด ก็เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความวิจิตรงดงามด้วยหินงอกหินย้อย และที่แปลกที่สุดคือมีน้ำไหล หรือน้ำรินออกจากปากถ้ำ ภายในถ้ำยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนนับแสนตัวอีกด้วย ความลึกของตัวถ้ำนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัด เนื่องจากเป็นถ้ำที่มีความลึกมาก

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก: Phu Hin View

ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 103 กฺโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 55 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 จะมีป้ายชี้ทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นทางลูกรัง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้าจะไปโดยรถประจำทาง สามารถขึ้นรถโดยสารจากขอนแก่น หรือหล่มสัก ซึ่งผ่านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุก ๆ วัน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีบ้านพัก และเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดโดยตรงที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 056-729002.
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Phu Hin View Resort, Lomsak  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองฯ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยอาณาเขตอันกว้างขวาง ประกอบไปด้วยภูเขาสูง หน้าผา น้ำตก ถ้ำ และทิวทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ทั้งการคมนาคมที่สะดวก จึงทำให้อุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,750 ไร่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกเอราวัณ ชั้นที่ 2  
ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกเอราวัณ เป็นธารน้ำตกที่รินไหลลงมาตามผาหินปูนเป็นระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร แบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีความสวยงาม ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ทำให้มีสภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ยิ่ง หากเดินทวนสายธารน้ำตกขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตก จะพบความงามของสายธารน้ำตกที่ไหลบ่าลงมาสองสายขาวเด่นท่ามกลางผาหินที่มองดูคล้ายหัวช้างเอราวัณ จึงได้รับขนามนามว่า น้ำตกเอราวัณ ซึ่งรอบบริเวณทางเดินชมน้ำตกเอราวัณจะร่มรื่น สะอาด ไร้ขยะ เพราะทางอุทยานฯ ดูแลอย่างดียิ่ง ไม่ยอมให้มีการนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปกินบนบริเวณชั้นต่าง ๆ ของน้ำตก นอกจากน้ำตกเอราวัณแล้ว ยังมีน้ำตกผาลั่น ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียว มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีถ้ำพระธาตุ เป็นถ้ำมืดที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 790 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 12 กิโลเมตร

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก : Mida Resort

จากตัวเมืองกาญจนบุรีตามทางหลวงหมายเลข 323 ถึงเขื่อนศรีนครินทร์ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ระยะทางราว 66 กิโลเมตร ทางอุทยานฯ มีบริการบ้านพักสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 034-516530.
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Kasalong Resort  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองฯ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป อยู่ห่างจากจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย ทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อุทยานฯ มีเนื้อที่ประมาณ 135.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกพลิ้ว  
ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวนักเดินทางทั่วไป เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี ปกติน้ำจะใสมาก สามารถมองเห็นพื้นล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณอ่างน้ำตกมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจจะตื่นเต้นเพลิดเพลินกับฝูงปลา โดยเฉพาะปลาพวงหินเหล่านี้ น้ำตกพลิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของอุทยานฯ ซึ่งประชาชนชาวจันทบุรี และนักทัศนาจรจากจังหวัดอื่น ๆ นิยมไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูผลไม้ ราวเดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกคลองนารายณ์ ซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองนารายณ์ ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากถนนใหญ่สายจันทบุรี-ตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าชมความงามของธรรมชาติและน้ำตก

น้ำตกตรอกนอง ซึ่งอยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง การเดินทางใช้เส้นทางแยกเข้าน้ำตกพลิ้วไปทางจังหวัดตราด ถึงสี่แยกเข้าอำเภอขลุง แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายขลุง-มะขาม อีก 10 กิโลเมตร ถึงตลาดตรอกนอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางเข้าสู่น้ำตกตรอกนองอีก 2 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตก

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก : Maneechan Resort

จากกรุงเทพฯ สู่จันทบุรี แล้วใช้เส้นทางสายจันทบุรี-ตราด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 347 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกราว 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ร้านอาหาร สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 034-516530.
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Maneechan Resort  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 ของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปราณบุรีและอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 61,300 ไร่ หรือ 98.08 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน ประกอบด้วยยอดเขาสลับซับซ้อนสูงชันในแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล มีแนวชายฝั่งยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และมีเกาะแก่งในทะเลใกล้ฝั่ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขาสามร้อยยอด  
ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ทุ่งสามร้อยยอด เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังอยู่ตลอดปี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด จุดล่องคลองเขาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยเช่าเรือจากหมู่บ้านเขาแดง ลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ข้างทางจะเห็นนกนานาชนิดและชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็น ส่วนยามเช้าตรู่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปยังจุดชมวิวเขาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 400 เมตร แล้วเดินขึ้นประมาณ 300 เมตร สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบทะเลและพื้นที่รอบข้างได้เป้นอย่างดี

ในช่วงกลางวัน นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมถ้ำพระยานคร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม หลังคาถ้ำมีปล่องทะลุเป็นโพรงใหญ่ จึงมีแสงส่องเข้าไปในถ้ำได้ มีพรรณไม้ต่าง ๆ ขึ้นงอกงาม แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดในถ้ำ คือ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ซึ่งเป็นแบบจัตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และในปัจจุบันนี้ใช้พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนผู้ที่ชื่นชอบเที่ยวถ้ำต้องไม่พลาดชมถ้ำแก้วและถ้ำไทร ซึ่งเป็นถ้ำที่งดงามยิ่ง

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก : Samroiyod Holiday Resort

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึงสี่แยกปราณบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนปากน้ำปราณ-ปราณบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน ร.พ.ช. 31 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ อีกทางหนึ่งคือ เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 286.5 เลี้ยวซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักค้างแรม ทางอุทยานฯ มีบ้านพัก ร้านอาหาร และเต็นท์ไว้สำหรับบริการด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 032-603571
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Sam Roi Yod Holiday Resort  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ตั้งอยู่ในเขตจังหวดัเพชรบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี เป็นผืนป่าใหญ่ติดต่อจากป่าตะวันตกลงมาตามเทือกเขาตะนาวศรี มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดงดิบและสัตว์ป่า จึงเหมาะสำหรับการเดินป่าท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ดูนก ดูผีเสื้อ ล่องแก่ง และพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อาทิตย์ตกที่แก่งกระจาน.  
ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ล่องเรือ หรือชมวิวทิวทัศน์ริมทะเลสาบแก่งกระจาน ที่มีเนื้อที่ ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร มีเกาะโผล่พ้นน้ำถึง 30-40 เกาะ ก่อให้เกิดทิวทัศน์งดงาม โดยมีแนวเขาทางตะวันตกเป็นฉากหลัง สามารถมองเห็นได้จากที่ทำการอุทยานฯ และบริเวณสันเขื่อน ส่วนคนที่ชื่นชอบเดินป่าปีนเขา ยอดเขาพะเนินทุ่งนับเป็นเขาที่สูงที่สุด มีความสูงประมาณ 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า ประกอบด้วยทิวทัศน็ที่งดงามทั้งยามปกติและยามมีทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว การเดินทางค่อนข้างลำบาก เมื่อสุดทางจะต้องใช้เวลาเดินเท้าอีกประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง สำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำตก ก็มีน้ำตกงามอย่างน้ำตกทอทิพย์ซึ่งมีระยะทางถึง 18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากยอดเขาพะเนินทุ่งประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจะเดินทางไปชมโดยทางรถยนต์ นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่อันเป็นผืนป่า ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรียังประกอบด้วยจุดที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น น้ำตกปราณบุรี (น้ำตกธารทิพย์ หรือน้ำตก 5 ชั้น) น้ำตกแม่เสลียง น้ำพุร้อน ซึ่งเป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งในความงามของธรรมชาติของป่าดิบชื้น อันประกอบด้วยแมกไม้งามเป็นมนต์ขลังของป่าใหญ่ นอกจากนี้ผืนป่าแก่งกระจานยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งดูนกและดูผีเสื้อที่ดียิ่งแห่งหนึ่งของเมืองไทย

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก Kaeng Krachan Country Club

จากตัวเมืองเพชรตามเส้นทางสายเพชรเกษม มุ่งลงใต้ผ่านอำเภอท่ายาง ถึงสี่แยกเขื่อนเพชร ระยะทาง 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวาแยกไปตามเส้นทางเขื่อนเพชรประมาณ 38 กิโลเมตร ผ่านบ้านช่องเข้าสู่บริเวณเขื่อนดินแก่งกระจานแล้วเลียบตามถนนริมขอบอ่างจากตัวเขื่อนไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งทางอุทยานฯ มีบ้านพักรับรอง เต็นท์ และร้านอาหารบริการ ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 032-459291
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Kaeng Krachan Country Club  
ท่องเที่ยว

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันโดยมีระยะห่างจากฝั่งบริเวณท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,357 ไร่ ในจำนวนนี้คิดเป็นพื้นที่น้ำประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 76 ของพื้นที่ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ รวม 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (เกาะสต๊อร์ค) เกาะกลาง (ปาจุมบา) และเกาะไข่ (เกาะตอรินลา) โดยมีเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะขนาดใหญ่วางตัวตามแนวทิศเหนือ ใต้ ด้านทิศหนือของอุทยานแห่งชาติเป็นเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ส่วนด้านทิศใต้ในระยะที่ไม่ห่างไกลกันนักเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อ่าวช่องขาด, Mu Koh Surin  
ท่องเที่ยว

ชายฝั่งมีส่วนเว้าแหว่งเป็นอ่าวทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป  บริเวณรอบ ๆ เกาะ ยังเป็นเขตน้ำลึกกว่า 50 เมตร อีกทั้งการไหลเวียนของน้ำบริเวณรอบ ๆ เกาะ กับน้ำทะเล ในท้องทะเลเปิดเป็นไปอย่างสะดวก 

สัตว์น้ำของหมู่เกาะสุรินทร์ นอกจากปะการังแข็งที่พบเห็นโดยทั่วไปแล้วยังมีปะการังอ่อน แส้ทะเล กัลปังหา ดาวทะเล ดาวขนนก ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ กุ้งมังกร และกลุ่มปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า กระพลเหลือง สินสมุทร โนรี ผีเสื้อเทวรูป สลิดหินเขียว นกแก้ว อมไข่ กระเบนทอง ปลาวัว ปลาญี่ปุ่น ฉลามทราย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของสัตว์ทะเลหายาก เช่น ฉลามวาฬ ปลาวาฬ และเต่าทะเล

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

หมู่เกาะสุรินทร์ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุด ในประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ ที่ได้รับการเยี่ยมเยือนจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามมาก

เกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะที่มีอ่าวต่าง ๆ มากกว่า 10 แห่ง อ่าวที่มี ชื่อเสียงคือ อ่าวแม่ยายหรืออ่าวแม่ใหญ่ อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือเป็นอ่าวที่มีคลื่นลมสงบและมีขนาดใหญ่ที่สุด อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามมาก

ชาวเลหรือมอแกนเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ตั้งแต่ เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย เรื่อยไปจนถึงเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย ชาวเลเป็นชนเผ่าที่มีวิถี การดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม หาเลี้ยงชีพโดยการงมหอย แทงปลา

การเดินทางและแนะนำที่พัก: Kuraburi Greenview

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ โดยจากกรุงเทพฯ ไปอำเภอตะกั่วป่า ผ่านบ้านคุระบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวเข้าไปยังท่าเทียบเรือคุระบุรี ซึ่งสามารถติดต่อเช่าเหมาเรือยนต์ไปหมู่เกาะสุรินทร์ ใช้เวลาประมาณ 3 4 ชั่วโมง หรืออาจเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปทางจังหวัดระนอง ตามทางหลวง สายระนองตะกั่วป่าถึงกิโลเมตรที่ 720 ก่อนจะถึงอำเภอคุระบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร มีทางแยก เลี้ยวเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงท่าเทียบเรือคุระบุรีเช่นกัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โทร. 076-491378 หรือ ติดต่อสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ โทร. 02-5612919-21
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Kuraburi Greenview Resort, Pang-nga\  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

สิมิลัน เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า เก้า จึงมีชื่อเรียกกันว่า หมู่เกาะสิมิลัน หรือ หมู่เกาะเก้า ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 9 เกาะด้วยกัน เกาะทั้งเก้าเรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมี่ยง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Koh 4, Similan  
ท่องเที่ยว

หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่เกาะและห้วยน้ำทะเลรอบเกาะที่มีปะการังสมบูรณ์ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จงหวัดพังงา เป็นเนื้อที่ประมาณ 128 ตาราง กิโลเมตร (80,000 ไร่) พื้นที่เกาะซึ่งเป็นแผ่นดินมีประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เป็นส่วนภาคตะวันออกของทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดีย ที่มีการลดตัวลงของพื้นทะเล (submergent shoreline)  จึงมีการกัดเซาะพังทลายโดยมีน้ำทะเลเป็นตัวกระทำอย่างรุนแรง ทำให้บริเวณเกาะทั้ง 9 เกาะ

สถานที่ท่องเที่ยว                                                                                                   

หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่ได้รับการยกย่องจากนิตรสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ซึ่งติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งมีช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ระยะปลายเดือนธันวาคมถึงกลาง เดือนเมษายน ในเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด น้ำใส และไม่มีมรสุม โดยมีจุด ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

เกาะสิมิลันหรือเกาะแปด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน ระดับน้ำทะเลในบริเวณรอบเกาะสิมิลันค่อนข้างลึก มีระดับโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 100 120 ฟุต ซึ่งใต้น้ำสมบุรณ์ไปด้วยปะการัง กัลปังหา พัดทะเล และกุ้งมังกร เกาะสิมิลันจะมีอ่าวเล็ก ๆ อยู่ทางตะวันตกของเกาะอ่าวเกาะสิมิลันมีรูปโค้งเหมือนเกือกม้า น้ำลึกโดยเฉลี่ย 60 ฟุต ใต้ท้องทะเล อุดมสมบุรณ์ไปด้วยกองหินและแนวปะการัง มีปลาเล็กปลาน้อยมากมายสภาพหาดสวยงามมาก เหมาะสำหรับการดำน้ำดูปลาและปะการัง ทางด้านเหนืออ่าวเป็นเกาะแก่งเล็ก ๆ ใต้น้ำอุดมไปด้วยปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ ทางใต้ของอ่าวเป็นโขดหินสลับกับแนวปะการัง ไปเป็นระยะตลอดแนวอ่าวด้านทิศเหนือของเกาะมีก้อนหินขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายรองเท้าบู้ท หรือหัวของโดนัลดักของวอลท์ดิสนีย์ ก้อนหินนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ เกาะสิมิลัน หรือเกาะแปดเลยทีเดียว

หินปูซาร์หรือเกาะหัวกระโหลก เป็นเกาะอันดับ 7 ของหมู่เกาะสิมิลัน มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีลักษณะแปลกมาก เมื่อมองดูจากมุมหนึ่งจะเห็นเป็นรูปหัวกระโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะนี้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และมีระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไปหลายระดับชั้น สภาพเหมือนหุบเขาใต้น้ำที่เต็มไปด้วยปะการัง และหุบเหวลึก น่ากลัว ปลาใหญ่น้อยนับแสนพากันเวียนว่ายอยู่ตามก้อนหิน และบางครั้งมีปลาโลมาปรากฏให้เห็น

เกาะหูยง เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด และยาวมากที่สุดในหมู่เกาะเก้าเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

 เกาะเมียงหรือเกาะสี่ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีแหล่งน้ำจืด หาดทรายสวยงาม เป็นแหล่งที่สามารถหาดูปูขนและนกชาปีไหนได้ดีกว่าพื้นที่อื่น เป็นพื้นที่ ที่ได้จัดไว้เพื่อการพักแรม

 การเดินทาง แนะนำที่พัก Kao Lak Palm Beach

จากกรุงเทพใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือ จังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ไกลออกไปทางด้านใต้ของหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยการเดินทางยาวไกลไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จากท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา หรือมากกว่านั้น หากมาจากภูเก็ตที่นี่  ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดบริการแก่ประชาชนโดยไม่จำกัดเพศ วัยการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งการเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต้องเดินทางโดยเรือ ช่วงที่ใกล้ที่สุดคือ จากท่าเรือทับละมุระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยควรโดยสารเรือที่มีขนาดใหญ่พอสมควร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Kao Lak Palm Beach Resort, Mu Koh Similan  
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี

สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคพื้นดินมีเนื้อที่ประมาณ 60.96 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณสุสานหอย 75 ล้านปี เขาอ่าวน้ำเมา ป่าอ่าวนาง หางนาค หมู่เกาะปอดะ และกลุ่มหมู่พีพี ธรณีสัณฐานของพื้นที่ เป็นเทือกเขามีความสูงชันเรียงตัวยาวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จุดที่สูงที่สุด คือ เขาหางนาค มีความสูง 498 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนภาคพื้นน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 329 ตารางกิโลเมตร เป็นห้วงน้ำลึก บริเวณที่ลึกที่สุดประมาณ 34 เมตร ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะพีพีเล จะพบแนวปะการังเป็นบริเวณกว้างตามไหล่เกาะมี่มีความลาดชันสูง ได้แก่ บริเวณพีพีดอน-พีพีเล เกือบโดยรอบบริเวณริมทะเลเขาหางนาคด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสุสานหอย 75 ล้านปี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Ao Maya, as known in the Movie "the Beach".  
ท่องเที่ยว

สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุม ในฤดูฝนจะมีฝนชุกระหว่างเดือนเมษายนเดือนตุลาคม และระหว่างเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายและเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

หาดนพรัตน์ธารา เดิมชื่อว่า หาดคลองแห้ง บริเวณหาดเป็นทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็ก ๆ ประดับด้วยทิวสนเรียงรายไปตามชายทะเลยาวเหยียดมองออกไปยังพื้นน้ำมีทิวทัศน์ของเกาะแก่งกระจายน้อยใหญ่ สำหรับการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดกระบี่ ประมาณ 18 กิโลเมตร จากหาดนี้มีถนนเลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงอ่าวพระนางและบริเวณสุสานหอย 75 ล้านปี

หาดพระนาง บริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเกาะแก่งที่มีลักษณะเด่นทางธรณีวิทยา ชายหาดมีทรายขาวละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยชิ้นเล็ก ๆ ทับถมกันเป็นชั้น ๆ มากมายสิ่งที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งของอ่าวพระนาง คือ ถ้ำพระนาง ภายในถ้ำหินงอก หินย้อยสลับซับซ้อนเป็นชั้น ๆ เป็นสถานที่ที่มีค่าแก่การแวะชมอีกแห่งหนึ่ง

สุสานหอย 75 ล้านปี อยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงหนือของพื้นที่อุทยานฯ เป็นพืดหินปูนมีความยาวประมาณ 200 เมตร กว้าง 50 เมตร มีลักษณะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขมตัวป้อมยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จากการสำรวจลักษณะของหินและชั้นหินดังกล่าวพบว่าบริเวณบ้านแหลมโพธิ์เคยเป็นหนองน้ำมาก่อนจึงมีหอยหลายชนิดอาศัยอยุ่ และแพร่ขยายพันธุ์ เป็นล้าน ๆ ตัว ภายหลังพื้นดอกบริเวณนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนองน้ำจึงตกอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล เป็นเหตุให้หอยเหล่านี้ตายกันหมดสิ้น ธาตุปูนจากน้ำทะเลเข้ามาประสานหอยให้ติดกันเป็นพืดจับตัวกลายเป็นหินแข็งหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ซากต้นไม้นานาพันธุ์ทับถมกันมากมาย จนกลายเป็นถ่านหินลิกไนท์หนาประมาณ 10 เซนติเมตร ใต้ถ่านหินลิกไนท์ลงไปเป็นหินดาน ต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งทำให้พืดหินเหล่านี้ โผล่พ้นขึ้นมาบางส่วน ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

หมู่เกาะปอดะ อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 8 กม. ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อย ทอดตัวไปตามแนวเหนือใต้ อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง เมื่อมองจากฝั่งจะเห็นหาดทรายขาว แต่ไกลบริเวณชายฝั่งที่มีแนวปะการังหลากสีประกอบกับความสดในของน้ำทะเล จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมได้เกือบตลอดทั้งปี

หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเลอยู่ห่างจากท่าเรือจังหวัดกระบี่ประมาณ 40 กม. ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 2 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล

-          เกาะพีพีดอน เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยมุสลิม อยู่ห่างจากเกาะพีพีเลประมาณ 2 กม. จุดเด่นที่สำคัญ คือ อ่าวต้นไทรซึ่งเป็นอ่างกว้างมีหาดทรายขาวสะอาดบริเวณบ้านแหลมจาง มีชาวเลอาศัยอยู่ประมาณ 15 -20 ครอบครัว ทั้งสองฟากฝั่งนี้มีปะการังอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้แหลมตงนั้นมีธรรมชาติใต้ทะเลที่สวยงาม

-          เกาะพีพีเล หรือเกาะไวกิ้ง เป็นเกาะซึ่งมีโขดหินผาสูงชัน ส่วนหนึ่งของเกาะเป็นอ่าวเว้าเข้าไปในหุบเขาดูคล้ายทะเลสาบ มีชื่อ ปิเละ ทะเลสาบส่วนนี้มีหน้าผารายล้อมเกือบจะเป็นวงกลม น้ำนิ่งในและลึก จากปิเละลงไปทางใต้เป็นเวิ้งอ่าวอยู่ในหลืบผาสูงชัน ส่วนนี้มีชื่อว่า โละซามะ ท้องทะเลแถบนี้มีสีเขียวมรกตสดใส ลึกลงไปใต้ผิวน้ำจะพบปะการังนานาชนิด จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักดำน้ำทั้งหลาย บนเกาะพีพีเล มีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่ง คือ ถ้ำไวกิ้ง จัดเป็นถ้ำที่ใหญ่ และกว้างขวางพอสมควร (เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่) มีเพดานข้างบนสูงมากเป็นที่อยู่อาศัยของ นกนางอ่าน ผนังถ้ำมีภาพวาดต่าง ๆ หลายภาพ ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้ครั้งหนึ่ง พวกไวกิ้งได้เดินทางผ่านแถบนี้และได้ขึ้นพักในถ้ำ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามว่าเกาะพระยานาค

การเดินทาง แนะนำที่พัก Phitharom PP

การเดินทางไปยังหาดนพรัตน์ธารา อ่าวพระนาง และสุสานหอย 75 ล้านปี โดยทางรถยนต์สายตัวเมือง - ในสระ ซึ่งออกจากอำเภอเมืองกระบี่ไปประมาณ 18 กม. ถึงหาดนพรัตน์ธารา จากนั้นใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลเชื่อมระหว่างหาดนพรัตน์ธาราและหาดบ้านอ่าวนางไปทางทิศใต้อีก 6 กม. สำหรับการไปชมอ่าวพระนางต้องนั่งเรือออกไปอีกประมาณ 20 นาที จะถึงอ่าวพระนาง และจากหาดนพรัตน์ธาราจะมีทางแยกไปสุสานหอย 75 ล้านปี ประมาณ 11 กม.
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

สำหรับการเดินทางไปยังหมู่เกาะพีพีนั้น ต้องโดยสารเรือยนต์ที่ท่าเรือเจ้าฟ้าซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 40 กม. หรือโดยสารเรือยนต์จากจังหวัดภูเก็ตใช้ระยะทางประมาณ 40 กม. เช่นเดียวกัน

 
ท่องเที่ยว