สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

นครศรีธรรมราช

Nakornsithammarat English Version Click Here.......


อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง กิ่งอำเภอช้างกลาง และกิ่งอำเภอนบพิตำ มีเนื้อที่ประมาณ 597 ตรกม. ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 ประกอบด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน มียอดเขาหลวงสูงสุด 1,835 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงที่สุดในภาคใต้เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารและคลองต่าง ๆ กว่า 15 สาย สภาพป่าเขาเป็นแบบป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขา ที่มีพรรณไม้และสัตว์ที่หายากอยู่มากมาย

ความสวยงามและสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าใจความสำคัญของธรรมชาติและสามารถจัดระบบรองรับนักท่องเที่ยวที่ดี ทำให้อุทยานฯ แห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ( ไทยแลนด์ ทัวร์ริสซึ่ม อวอร์ด)ประจำปี 2541 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สอบถามข้อมูลและการใช้บริการบ้านพักติดต่อ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง บริเวณน้ำตกกะโรม ตำบลเขาแก้ว ตู้ ป.ณ. 51 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. (075) 309047

 น้ำตกกะโรม รูปภาพน้ำตกกะโรม

จากตัวเมืองใข้ทางหลวงหมายเลข 4016 ไป 9 กม. แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015ไปอีก 20 กม. ซ้ายมือมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกอีก 3 กม. ทางเข้าน้ำตกอยู่ทางขวามือต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงมาจากยอดเขาลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มีหนานหรือชั้นถึง 19 ชั้น เช่น หนานผึ้ง หนานน้ำรวง หนานดาดฟ้า และหนานสอยดาวเป็นหนานที่สูงสุดประมาณ 1,300-1,400 เมตร พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ของไทยเคยเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ จากหลักฐานพระปรมาภิไธยย่อ ของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 คือ "จปร." และ "วปร."

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกกะโรม  
ท่องเที่ยว

-------------------------------------------------

 บ้านคีรีวง รูปภาพน้ำตกกะโรม

 

เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักทำสวนผลไม้ผสมเรียกว่า "สวนสมรม" เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะดอ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 ได้เกิดมหาอุทกธรณีภัย หมู่บ้านถูกน้ำพัดหายไปนับ 100 หลัง ซึ่งวัดและชาวคีรีวงได้รักษาพระอุโบสถและบ้านที่ประสพภัยไว้เป็นอนุสรณ์สถาน ชุมชนคีรีวงได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว( ไทยแลนด์ ทัวร์ริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  กิจกรรมยามว่าง คือการเล่นน้ำที่ลำธาร  
ท่องเที่ยว

เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนาบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมา เป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วยการนำทางเดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กรกลางของชาวชุมชนจัดแบ่งหน้าที่ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้การเดินป่าขึ้นสู่ยอดเขาหลวงก็ต้องเริ่มต้นที่หมู่บ้านคีรีวงเช่นกัน การเดินทางไปบ้านคีรีวง สามารถขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว มีรถออก ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น. ราคา 17 บาท หรือโดยทางรถยนต์จากอำเภอเมือง-ลานสกา ประมาณ 26 กม. ป้ายชี้ทางเข้าหมู่บ้านคีรีวงอยู่ทางขวาที่กม.ที่ 20 ติดต่อ อบต. กำโลน โทร. (075) 309010

-------------------------------------------------

 ยอดเขาหลวง

มีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางจากบ้านคีรีวง-ยอดเขาหลวง มีความสูง 1,835 เมตร ใช้เวลาในการเดินท่องเที่ยวศึกษา 3 วัน 2 คืน ติดต่อขออนุญาตการเดินป่าผ่านอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และ อบต.กำโลน โทร. (075) 309010 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวนคณะครั้งละ 10 คน ช่วงเดือนที่เหมาะต่อการเดินป่ายอดเขาหลวง คือเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

 

แผนผัง นครศรีธรรมราช
::: ประวัติ นครศรีธรรมราช
::: ทัวร์นครศรีธรรมราช
::: โรงแรมนครศรีธรรมราช
::: ที่พักนครศรีธรรมราช
::: เที่ยวนครศรีธรรมราช:
::: อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
:::
อำเภอขนอม
:::
กิ่งอำเภอช้างกลาง

:::
อำเภอลานสกา
:::
อำเภอนาบอน
::: อำเภอนบพิตำ
:::
อำเภอปากพนัง
:::
อำเภอพิปูน
:::
อำเภอพรหมคีรี
:::
อำเภอสิชล
:::
อำเภอถ้ำพรรณรา
:::
อำเภอท่าศาลา
:::
อำเภอทุ่งสง
::: การเดินทาง นครศรีธรรมราช
  ::: แผนที่ นครศรีธรรมราช
::: เทศกาล นครศรีธรรมราช
::: ร้านอาหาร นครศรีธรรมราช
::: ของฝาก นครศรีธรรมราช

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว