สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

อุทัยธานี

จองโรงแรมอุทัยธานี

อุทัยธานี > ที่พักอุทัยธานี > แผนที่อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี > ร้านอาหารอุทัยธานี > ของฝากอุทัยธานี > การเดินทาง > ประวัติอุทัยธานี

 

 

เที่ยวอุทัยธานี

" เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ "

 อำเภอเมืองอุทัยธานี
 วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
 ฮกแซตึ้ง
 วัดใหม่จันทราราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดท่าซุง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สถานพยาบาลขายยา ฮกแซตึ้ง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์ศิลปะจีนผสม  
ท่องเที่ยว
 วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
 ลำน้ำสะแกกรัง
 วัดอุโบสถาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์เก่าแก่  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วิถึชีวิตบนสองฝั่งน้ำสะแกกรัง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเก่าแก่-วัดอุโบสถาราม  
ท่องเที่ยว
 วัดสังกัสรัตนคีรี
 เขาสะแกกรัง
 วัดมณีสถิตย์ปิฏฐาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธ์  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขาสะแกกรัง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระปรางค์ห้ายอด  
ท่องเที่ยว
 เขื่อนวังร่มเกล้า
 เมืองโบราณบ้านใต้
 
     
 อำเภอหนองขาหย่าง
 บึงทับแต้
 เมืองโบราณบ้านคูเมือง
 วัดหนองพลวง
     
 อำเภอหนองฉาง
 เมืองอุไทยธานีเก่า
 ถ้ำน้ำพุเขากวางทอง
 วัดหนองขุนชาติ
     
 อำเภอทัพทัน
 วัดทัพทัน
 แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
 เขาปฐวี
     
 ตลาดนัดโคกระบือ หนองหญ้าปล้อง
   
     
 อำเภอสว่างอารมณ์
 เขากวางทองไผ่เขียว
 เมืองโบราณบึงคอกช้าง
 เขาหินเทิน
     
 อำเภอลานสัก
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
 เขาพระยาพายเรือ
 เขาผาแรด
     
 เขื่อนทับเสลา
 เขาปลาร้า
 หุบป่าตาด
     
 ถ้ำพนาสวรรค์
 ป่าสักธรรมชาติ
 ถ้ำเขาฆ้องชัย
     
 สวนป่าห้วยระบำ
 อำเภอห้วยคต
 น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด)
 น้ำพุร้อนบ้านเสมอทอง
 น้ำตกอีซ่า
     
 อำเภอบ้านไร่
 เมืองโบราณการุ้ง
 เขาถ้ำตะพาบ
 วัดเขาวงพรหมจรรย์
     
 เขาวง
 เขาพุหวาย
 

 

แผนผัง  อุทัยธานี
::: ประวัติ อุทัยธานี
::: ทัวร์อุทัยธานี
  ::: ทัวร์เขาสแกกรัง
::: โรงแรมอุทัยธานี
:::
ที่พักอุทัยธานี
 
::: เที่ยวอุทัยธานี
::: อำเภอเมืองอุทัยธานี
::: อำเภอบ้านไร่
:::
อำเภอห้วยคด

:::
อำเภอลานสัก
:::
อำเภอหนองฉาง
:::
อำเภอ
หนองขาหย่าง
::: อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง
:::
อำเภอสว่างอารมณ์
::: อำเภอทัพทัน
::: การเดินทาง อุทัยธานี
  ::: แผนที่อุทัยธานี
::: เทศกาล อุทัยธานี
::: ร้านอาหาร อุทัยธานี
::: ของฝาก อุทัยธานี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว