Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  [4]  
ลงนามถวายพระพรในหลวง( แก้วมาลัย)
โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 09:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 301 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 302 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 303 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 304 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 305 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 306 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 307 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 308 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 309 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 310 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 311 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 06:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 312 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 313 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 314 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 315 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 316 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 317 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 318 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 319 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 320 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 321 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 322 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 323 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 324 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 325 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 326 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 327 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 328 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 329 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 330 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 331 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 332 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 333 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 18:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 334 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 00:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 335 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

...............
.............................
............ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ......
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ
..............................ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 336 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

...............
.............................
............ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ......
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ
..............................ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 337 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

...............
.............................
............ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ......
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ
..............................ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 338 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 339 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 340 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 341 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 342 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 343 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 344 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 345 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

.ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 346 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 58 : 08:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 347 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 348 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 349 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 350 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 351 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 352 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 353 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 354 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 355 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 356 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 357 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

 
ความเห็นที่ 358 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 359 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 360 โพสเมื่อ : 6 ธ.ค. 58 : 02:46 น.  โดย : กองพลทหารราบที่๑๕  

๑. ชาติไทยพ้นวิกฤตได้
๒. พระบารมี แผ่ปกคลุมไฟศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
๓. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๕. ทรงประหยัด
๖. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๗. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาสาสตร์
๘. ทรงมีโครงการต้านยาเสพติด
๙. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๐. ทรงเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ดู
๑๑. ทรงทำนาเอง
๑๒. ทรงเห็นการไกล
๑๓. ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย
๑๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.
๑๕. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร
๑๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๗. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๘. ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก
๑๙. ทรงไม่ย่อท้อ
๒๐. ทรงให้ทุกคนเป็นคนดี
๒๑. ทรงดูห่วงความเดือดร้อนของประชาชน
๒๒. ทรงสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพระองค์เอง
๒๓. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๒๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๒๕. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง
๒๖. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๒๗. ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒๘. ทรงเป็นนักประดิษฐ์
๒๙. ทรงใช้พลังงานอย่างประหยัด
๓๐. ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
๓๑. ทรงเป็นนักวิจัย
๓๒. ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย
๓๓. ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
๓๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำ
๓๕. ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
๓๖. ทรงอนุรักสัตว์ป่า และป่าไม้
๓๗. ทรงเป็นแบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๓๘. ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
๓๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๔๐. ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน
๔๑. ทรงดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ
๔๒. ทรงสนับสนุนกิจการเกษตรพอเพียง
๔๓. พัฒนาการเกษตร
๔๔. ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ
๔๕. ทรงเลี้ยงโคนม
๔๖. ทรงแปรรูปนมโค
๔๗. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๔๘. ทรงเป็นห่วงประชาชน
๔๙. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๐. ทรงให้อยู่ในความไม่ประมาท
๕๑. ทรงพระราชทานถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย
๕๒. ทรงสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร
๕๓. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
๕๔. ทรงแก้ทุกข์ของประชาชน
๕๕. ทรงอดทนเพื่อชาวไทย
๕๖. ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
๕๗. ทรงสนับสนุนราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร
๕๘. ทรงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี
๕๙. ทรงไปทุกที่ที่มีความเดือดร้อน
๖๐. ทรงสร้างงานให้ประชาชนมีอาชีพ
๖๑. พระองทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน
๖๒. ทรงมีความพอเพียงพออยู่พอกินวิถีไทย
๖๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
๖๔. การไม่เห็นแก่เป็นประโยชน์เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติได้
๖๕. ฝายกันน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าสมบูรณ์
๖๖. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย
๖๗. จากความแห้งแล้งกลายเป็นความชุ่มชื้น จากพื้นทรายกลับกลายเป็นดิน
๖๘. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๖๙. เกียรติคุณขจรไกลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗๐. ด้อยขาดสิ่งใดแม้ภัยมาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 

back  1  2  3  [4]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว