Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  [8]  
ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58 : 07:01 น.  โดย : ฝวข. ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

 
ความเห็นที่ 701 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:17 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 702 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:18 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 703 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:18 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 704 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:18 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 705 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:19 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 706 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:19 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 707 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:20 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 708 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:20 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 709 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:21 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 710 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:21 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 711 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:22 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 712 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:22 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รวมใจภักดิ์ รักในหลวง

 
ความเห็นที่ 713 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:22 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 714 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:23 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 715 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:23 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 716 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:24 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 717 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:24 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 718 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:24 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 719 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:25 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 720 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:26 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 721 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:26 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 722 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:27 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 723 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:28 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 724 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:28 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 725 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:29 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 726 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:29 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 727 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:29 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข

 
ความเห็นที่ 728 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:30 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 729 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:30 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 730 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:30 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รักในหลวงมากครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 731 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:31 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์ หลักนำชัยเพื่อใช้ชีวิต

 
ความเห็นที่ 732 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:31 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ตามรอยพ่อนำไป จะผ่อนทุกข์บรรเทา ตามรอยพ่อเถอะเราจะได้ดี

 
ความเห็นที่ 733 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:32 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 734 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:32 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 735 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:32 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายในหลวงดีกว่าครับ เพื่อในหลวง และประเทศชาติของเรา

 
ความเห็นที่ 736 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:33 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ด้วยคนไทย รู้รัก สามัคคี

 
ความเห็นที่ 737 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:33 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 738 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:34 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 739 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61 : 10:34 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายในหลวง และพระราชินี เพื่อบ้านเมืองของเรา

 
ความเห็นที่ 740 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:02 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 741 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:02 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 742 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:03 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 743 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:04 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 744 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:04 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 745 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:05 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 746 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:05 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 747 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:06 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 748 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:13 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 749 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:14 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 750 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:16 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 751 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:17 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 752 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:17 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 753 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:18 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 754 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:18 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 755 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:20 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 756 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 61 : 10:20 น.  โดย : ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 757 โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 61 : 10:07 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

back  1  2  3  4  5  6  7  [8]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว