Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  [5]  
เทิดทูลพระมหากษัติย์
โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 58 : 05:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

 
ความเห็นที่ 401 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 58 : 07:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 402 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 403 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 404 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 405 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 406 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 407 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 408 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 409 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 410 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 411 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 412 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 413 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 414 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 415 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 416 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 417 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 418 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 419 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 420 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 421 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 422 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 423 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 424 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 425 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 16:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 426 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 427 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิ

 
ความเห็นที่ 428 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 429 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 430 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 431 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 432 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 433 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 434 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 435 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 436 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 437 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 438 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 439 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 440 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 441 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 442 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 443 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 444 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 445 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 446 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 447 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 448 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 449 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 450 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 451 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 452 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 453 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 15:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 454 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 16:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 455 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 16:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 456 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 16:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 457 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 458 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 459 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 460 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 461 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 462 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 463 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 22:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 กล้วย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 464 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 09:00 น.  โดย : ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 465 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58 : 07:08 น.  โดย : ฝวข. ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 466 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:42 น.  โดย : Engineer302  

หยาดน้ำทิพย์โปรยปรายมาให้น้อมรับ ตอบแทนกลับทำความดีคิดผ่องใส รู้หน้าที่ไม่เบียดเบียนให้ อภัย... ถวายไว้เพื่อพ่อหลวงทรงพระเจริญ เมตตาล้ำเกื้อกูลให้คอยแก้ไข แม้เหน็ดเหนื่อยไม่เคยท้อ ทั้งกายใจ ดำรงไว้ความเป็นธรรมยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 467 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:42 น.  โดย : Engineer302  

ธ คือพ่อแห่งแผ่นดินถิ่นสยาม ทั่วเขตคามเสด็จไปทุกถิ่นที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสวัสดี ทวยราษฎร์ล้วนเปรมปรีดิ์ทั่วถิ่นไทย แปดสิบสี่พรรษกาลพระผ่านฟ้า ชาวประชาทั่วหล้าทุกสมัย น้อมอัญเชิญพรเทวาจากฟ้าไกล น้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 468 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : Engineer302  

หยาดน้ำทิพย์โปรยปรายมาให้น้อมรับ ตอบแทนกลับทำความดีคิดผ่องใส รู้หน้าที่ไม่เบียดเบียนให้อภัย... ถวายไว้เพื่อพ่อหลวงทรงพระเจริญ เมตตาล้ำเกื้อกูลให้คอยแก้ไข แม้เหน็ดเหนื่อยไม่เคยท้อทั้งกายใจ ดำรงไว้ความเป็นธรรมยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 469 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : Engineer302  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 470 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : Engineer302  

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียจ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 471 โพสเมื่อ : 2 พ.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

back  1  2  3  4  [5]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว