Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  [147]  
โพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : ร.๑๕๓  


 
ความเห็นที่ 14601 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 64 : 11:59 น.  โดย : super  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 14602 โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64 : 08:57 น.  โดย : แมว  

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระอนามัยแข็งแรง ครับ

 
ความเห็นที่ 14603 โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64 : 09:27 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 14604 โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64 : 09:27 น.  โดย : แมว  

กระผมขอเชิดชู และขอถวายพระพร ในหลวงทรงพระเจริญ
.เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 14605 โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64 : 08:34 น.  โดย : แมว  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 14606 โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64 : 08:35 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 14607 โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 64 : 09:26 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริ

 
ความเห็นที่ 14608 โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 64 : 09:26 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 14609 โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 64 : 09:28 น.  โดย : แมว  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 14610 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 65 : 09:25 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 14611 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 65 : 09:26 น.  โดย : แมว  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 14612 โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65 : 09:34 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 14613 โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65 : 09:35 น.  โดย : แมว  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 14614 โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65 : 09:35 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 14615 โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65 : 09:21 น.  โดย : แมว  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 14616 โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65 : 09:21 น.  โดย : แมว  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  [147]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว