Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  
(ทพ.หญิงชพร)
โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 07:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

 
ความเห็นที่ 2601 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของแผ่นดิน
ทรงทำงานเพื่อคนไทย
คนไทยจงร่วมใจ
สามัคคีเพื่อพระองค์

 
ความเห็นที่ 2602 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของแผ่นดิน
ทรงทำงานเพื่อคนไทย
คนไทยจงร่วมใจ
สามัคคีเพื่อพระองค์

 
ความเห็นที่ 2603 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของแผ่นดิน
ทรงทำงานเพื่อคนไทย
คนไทยจงร่วมใจ
สามัคคีเพื่อพระองค์

 
ความเห็นที่ 2604 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2605 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2606 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2607 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2608 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2609 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2610 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2611 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2612 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2613 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2614 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2615 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน
ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน
จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่
ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา
ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2616 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 2617 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 2618 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 2619 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 2620 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของไทยนี้
นำความดีสู่ชาติไทย
ขอเพียงเราร่วมใจ
ร่วมเทิดไท้สดุดี

 
ความเห็นที่ 2621 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของไทยนี้
นำความดีสู่ชาติไทย
ขอเพียงเราร่วมใจ
ร่วมเทิดไท้สดุดี

 
ความเห็นที่ 2622 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของไทยนี้
นำความดีสู่ชาติไทย
ขอเพียงเราร่วมใจ
ร่วมเทิดไท้สดุดี

 
ความเห็นที่ 2623 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 58 : 18:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงของไทยนี้
นำความดีสู่ชาติไทย
ขอเพียงเราร่วมใจ
ร่วมเทิดไท้สดุดี

 
ความเห็นที่ 2624 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 16:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2625 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 16:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2626 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี

 
ความเห็นที่ 2627 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่ม ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2628 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่ม ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2629 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อ....คำนี้ที่รักปักดวงจิต
พ่อ....ผู้ให้ชีวิตให้ความฝัน
พ่อ....ผู้ห่วงใยไม่เปลี่ยนปัน
พ่อ....ผู้ที่รักมั่นไม่จืดจาง

 
ความเห็นที่ 2630 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อ....คำนี้ที่รักปักดวงจิต
พ่อ....ผู้ให้ชีวิตให้ความฝัน
พ่อ....ผู้ห่วงใยไม่เปลี่ยนปัน
พ่อ....ผู้ที่รักมั่นไม่จืดจาง

 
ความเห็นที่ 2631 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ร่วมร้องบทเพลงวันพ่อด้วยคำร้องผ่านทำนองจากหัวใจเพื่อเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูให้การยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ

 
ความเห็นที่ 2632 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ร่วมร้องบทเพลงวันพ่อด้วยคำร้องผ่านทำนองจากหัวใจเพื่อเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูให้การยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ

 
ความเห็นที่ 2633 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2634 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2635 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2636 โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 17:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2637 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 15:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมี ส่งผลให้แผ่นดินไทยสงบร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2638 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 15:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือ คนไทย

 
ความเห็นที่ 2639 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 15:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือ คนไทย

 
ความเห็นที่ 2640 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 15:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือ คนไทย

 
ความเห็นที่ 2641 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 15:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือ คนไทย

 
ความเห็นที่ 2642 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือ คนไทย

 
ความเห็นที่ 2643 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2644 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2645 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2646 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2647 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2648 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2649 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2650 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2651 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2652 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า

 
ความเห็นที่ 2653 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 2654 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 16:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 2655 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 17:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่กรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2656 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 17:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่กรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2657 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 17:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่กรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2658 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 58 : 17:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่กรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2659 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 11:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยทั่วฟ้าหมดทุกข์ สุขเกษมน้ำพระทัยในหลวง ปวงปรีดีเปรม อุ่นอิ่มเอมพ่อปกป้องเหล่าผองไทย

 
ความเห็นที่ 2660 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 11:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยทั่วฟ้าหมดทุกข์ สุขเกษมน้ำพระทัยในหลวง ปวงปรีดีเปรม อุ่นอิ่มเอมพ่อปกป้องเหล่าผองไทย

 
ความเห็นที่ 2661 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2662 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2663 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 2664 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 2665 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

น้อมเกล้าสดุดี บารมีปกแผ่นฟ้า เทิดทูลองค์ราชา ให้ประชาอยู่ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2666 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

น้อมเกล้าสดุดี บารมีปกแผ่นฟ้า เทิดทูลองค์ราชา ให้ประชาอยู่ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2667 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

น้อมเกล้าสดุดี บารมีปกแผ่นฟ้า เทิดทูลองค์ราชา ให้ประชาอยู่ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2668 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

น้อมเกล้าสดุดี บารมีปกแผ่นฟ้า เทิดทูลองค์ราชา ให้ประชาอยู่ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2669 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

น้อมเกล้าสดุดี บารมีปกแผ่นฟ้า เทิดทูลองค์ราชา ให้ประชาอยู่ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2670 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2671 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2672 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2673 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือ คนไทย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว