Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เรารักในหลวง
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 08:58 น.  โดย : ร้อย.สสช ร.21 พัน.2 รอ  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 08:59 น.  โดย : ร้อย.สสช ร.21 พัน.2 รอ  


ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 09:57 น.  โดย : นศท.สุวิจักขณ์  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:06 น.  โดย : ต้อมปืนโต  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:47 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:19 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:35 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:22 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:19 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:30 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เราจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:58 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 58 : 14:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 58 : 12:33 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว