Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  
ทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 57 : 07:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 901 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 57 : 12:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 902 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 57 : 12:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 903 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 904 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 905 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 906 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 907 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 908 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 909 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 910 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 911 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 912 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 913 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 914 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 915 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 916 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 917 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 918 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 919 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 920 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 10:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 921 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 11:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 922 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 11:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 923 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 17:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 924 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 17:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 925 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 17:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 926 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 17:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 927 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 17:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 928 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 17:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 929 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ

 
ความเห็นที่ 930 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ

 
ความเห็นที่ 931 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ

 
ความเห็นที่ 932 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ

 
ความเห็นที่ 933 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ

 
ความเห็นที่ 934 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 935 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 936 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 937 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 938 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 939 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 940 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 941 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 942 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 943 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 944 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 945 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 946 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 947 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 948 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 949 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 950 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 951 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 952 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 953 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 954 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 955 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 956 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 957 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 958 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 09:44 น.  โดย : นศท. ธปณัฐ ถนัดใช้ปืน  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 959 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 15:05 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 960 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 961 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 962 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 963 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 964 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 965 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 966 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 22:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  


ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 967 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 02:57 น.  โดย : chonsawat  

ประชาชนร้อยดวงใจไทยทั้งผอง
จักปรองดองรวมหัวใจมิห่างหาย
จักเทิดทูนเหนือเกล้าพระทรงชัย
จักทำดีดำรงค์ไว้ชาติพงศ์พันธ์

 
ความเห็นที่ 968 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 08:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 969 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 08:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 970 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 08:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 971 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 08:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 972 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 08:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 973 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 08:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 974 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 10:12 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 975 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 11:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 976 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 977 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 11:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 978 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 11:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 979 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 16:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 980 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 16:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 981 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 16:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 982 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 16:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 983 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 57 : 08:16 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 984 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : นศท.ญ นภสร  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 985 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 57 : 10:34 น.  โดย : นศท.ญ นภสร  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 986 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 57 : 10:36 น.  โดย : นศท.ญ นภสร  

ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 987 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:21 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 988 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 989 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:38 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 990 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:12 น.  โดย : ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 991 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:14 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 992 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:41 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 993 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:22 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 994 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:33 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 995 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 996 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 997 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 20:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 998 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 999 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว