Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 11:24 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 56 : 13:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 57 : 12:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:02 น.  โดย : king  

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:17 น.  โดย : นศท  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:18 น.  โดย : นศท  

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:50 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 57 : 14:47 น.  โดย : nnapasorn  

๐๑ เป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๐๒ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๐๓ พระองค์คือผู้ให้ ขอจงทรงพระเจิญ
๐๔ ข้าจะจงรักภัคดีต่อประเทศชาติ
๐๕ ข้าจะจงรักภัคดีต่อนายหลวง
๐๖ ข้าจะจงรักภัคดีต่อแผ่นดิน
๐๗ เราคนไหยจงรักและสามัคคี
๐๘ และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
๐๙ ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ชาวไทยตลอดกาลนาน
๑๐ เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:35 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:35 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว