Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 56 : 12:00 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 11:15 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  
ราชธรรม ๑๐ ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ ได้แก่ ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม ราชธรรม ๑๐ ประการนี้เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม"

๑. ทาน l ๒. ศีล l ๓. บริจาค l ๔. ความซื่อตรง l ๕. ความอ่อนโยน l ๖. ความเพียร
๗. ความไม่โกรธ l ๘. ความไม่เบียดเบียน l ๙. ความอดทน l ๑๐. ความเที่ยงธรรม

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 10:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 10:59 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 11:38 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 09:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 10:06 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

ธ ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 15:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 56 : 12:16 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

ทศพิธราชธรรม นำพา ชาวประชา สู่ความร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56 : 09:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56 : 12:01 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย สุขร่มเย็นได้เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 08:58 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:05 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:10 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 09:12 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:30 น.  โดย : king  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:53 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:03 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:16 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:20 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว