Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
พระบรมราโชวาท
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 56 : 11:42 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:46 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 56 : 12:08 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

“การ มีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ...

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 11:33 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 11:27 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 10:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากบรรพบุรุสถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาษของเรา

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 10:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 10:59 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 12:37 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

หนังสือเป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมาคิดตั้งแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวไปโดยแท้
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๙

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 4 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 10:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 11:31 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

การใช้หลักวิชาและความริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่มีประสิทธิภาพสูง
และอำนวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้เกิดการเสียหาย หรือความสูญเปล่า น้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วยสร้างเสริมความเจริญของกิจการส่วนรวมได้แน่นอน

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ณ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๐

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 11:32 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

การใช้หลักวิชาและความริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่มีประสิทธิภาพสูง
และอำนวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้เกิดการเสียหาย หรือความสูญเปล่า น้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วยสร้างเสริมความเจริญของกิจการส่วนรวมได้แน่นอน

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ณ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๐

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 09:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 09:54 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

"...เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการต่างๆ ให้ได้มากๆเพื่อนำไปใช้ทำ ประโยชน์สร้างสมความสุขความเจริญ ให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่การใช้วิชาความรู้นั้นจำเป็น จะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและความสามารถ ที่เหมาะจึงจะได้ผลเต็มเปี่ยม..."


ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามศุภชลาศัย
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 10:29 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

"...ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านาน ได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนใน ปัจจุบัน จึงต้องช่วยกันทะนุถนอม ให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป แม้จะมี สภาพสถานการณ์ต่างๆ แวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ ประสบปัญหาต่างๆ นานา ก็เชื่อได้ว่า พวกเราจะสามารถไปรอดได้.."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส
ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๓

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 15:15 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:28 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 56 : 12:14 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

"...เด็ก ต้องทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอา การเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต.."

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2529

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 56 : 09:56 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

การทำงาน
เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56 : 09:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56 : 12:04 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

คุณธรรมของคน
ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง
ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม
ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
คุณธรรมสี่ประการนี้
ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป
พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 08:58 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:11 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 09:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 56 : 11:44 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 14:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 11:28 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 09:50 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 10:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย


 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 56 : 10:58 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:45 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 10:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย


 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 14:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 14:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 56 : 10:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย


 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 56 : 10:22 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เทคโนโลยี นั้น โดยหลักการ คือ การทำให้สิ่ง ที่มีอยู่ให้เกิด เป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์ จึงควรจะ สร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่าหรือความ เสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด..."


 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 09:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 56 : 13:28 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 10:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 14:52 น.  โดย : king  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:36 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:27 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:28 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 57 : 12:26 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:32 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 06:46 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว