Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 56 : 10:32 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 08:19 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 10:30 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 56 : 09:14 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 56 : 09:15 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 56 : 13:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 57 : 12:39 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาตราบนานเท่านาน...

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:04 น.  โดย : king  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 57 : 08:41 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:45 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 12:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 22:02 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:48 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 20:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:21 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:17 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:08 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 13:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 08:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:44 น.  โดย : รพศ1พัน1  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:07 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ1พัน1  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:41 น.  โดย : ร.๑๕๓  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๕ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๖ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๗ พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๘ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๙ ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐ สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๑ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
๑๒ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓ เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล
๑๔ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๕ พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ
๑๖ พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
๑๗ พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
๑๘ พระผู้มีแต่ให้
๑๙ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๐ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๑ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๒๒ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๒๓ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 
๒๔ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 
๒๕ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 
๒๖ ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 
๒๗ อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 
๒๘ ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 
๒๙ ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 
๓๐ ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๑ พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
๓๒ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
๓๓ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
๓๔ ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 
๓๕ จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓๖ คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า 
๓๗ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 
๓๘ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 
๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 
๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 
๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 
๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 
๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
๔๖ กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 
๔๗ กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 
๔๘ ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 
๔๙ มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
๕๐ ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๕๑ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
๕๒ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
๕๓ พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 
๕๔ พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 
๕๕ พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
๕๖ พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
๕๗ พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 
๕๘ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
๕๙ พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 
๖๐ ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 
๖๒ พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 
๖๓ พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 
๖๔ ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 
๖๕ ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 
๖๖ ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 
๖๗ พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 
๖๘ จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 
๖๙ มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 
๗๐ พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 
๗๑ พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 
๗๒ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 
๗๓ พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 
๗๔ ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 
๗๕ ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 
๗๖ ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 
๗๗ รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 
๗๘ น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 
๗๙ ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 
๘๐ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง 
๘๑ พ่อหลวง คือ พ่อเรา 
๘๒ พ่อหลวง คือผู้ให้ 
๘๓ พ่อหลวง คือผู้พอเพียง 
๘๔ พ่อหลวง คือพ่อที่รัก 
๘๕ พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง 
๘๖ พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ 
๘๗ พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน 
๘๘ พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน 
๘๙ รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
๙๐ พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๙๑ หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๙๒ ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
๙๓ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๙๔ เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๙๕ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๙๖ พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๙๗ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๙๘ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๙๙ ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
๑๐๐ นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๑ เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๒ “ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๓ ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๔ ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
๑๐๕ ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
๑๐๖ เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
๑๐๗ ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ”
๑๐๘ “หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน”
๑๐๙ “ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
๑๑๐ ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง”
๑๑๑ “พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม 
๑๑๒ พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”
๑๑๓ โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี
๑๑๔ ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ 
๑๑๕ ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร 
๑๑๖ บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...
๑๑๗ เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์
๑๑๘ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
๑๑๙ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน 
๑๒๐ มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๒๑ พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย 
๑๒๒ ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา 
๑๒๓ ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๑๒๔ พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
๑๒๕ น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
๑๒๖ เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๑๒๗ น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
๑๒๘ ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา 
๑๒๙ พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข 
๑๓๐ ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๓๑ ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
๑๓๒ " กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์ 
๑๓๓ เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง
๑๓๔ " กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต 
๑๓๕ ให้ศึกษาน้ำใสด้วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๑ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๒ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๓ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๔ จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๕ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๖ ขอให้ในหลวงทรงพระเกษมสำราญตลอดไป

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๗ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๘ จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๙ ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : ร.๑๕๓  


๒๐๐ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว