Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เรารักนายหลวง
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 56 : 16:42 น.  โดย : มว.ส.จทบ.ป.น.  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 56 : 10:11 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 56 : 09:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 56 : 10:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 56 : 09:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56 : 09:09 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:21 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 9 ก.ย. 56 : 10:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 10:12 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 12:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 56 : 09:58 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:40 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:50 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพีย

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:45 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 4 ต.ค. 56 : 11:07 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 11:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 10:55 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 15:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 17:18 น.  โดย : กรมรบพิเศษที่5  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 17:19 น.  โดย : กรมรบพิเศษที่5  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 17:19 น.  โดย : กรมรบพิเศษที่5  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:28 น.  โดย : king  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:53 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:22 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:31 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:48 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:30 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:32 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 10:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:07 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:37 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดี

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:40 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 09:17 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:21 น.  โดย : ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:38 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 19:58 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:31 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:11 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:33 น.  โดย : นศท.ณฐกฤต  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว