Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 56 : 09:22 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๒ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 56 : 13:01 น.  โดย : กรภ.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 56 : 13:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 56 : 10:51 น.  โดย : เสาวลักษณ์  

"พ่อหลวง” ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน
ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก
ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย
…..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 56 : 11:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 56 : 14:00 น.  โดย : เสาวลักษณ์  

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทยพระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้าพระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:12 น.  โดย : นศท  

ผมรักในหลวงครับ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:31 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:28 น.  โดย : ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:21 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:33 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ และขอให้ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตราบนานแสนนาน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:52 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:23 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:31 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:12 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 10:18 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 57 : 14:18 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 09:31 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:03 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 57 : 11:38 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร้อน เรื่องทำนาไม่มีฝน ท่านก็ทำฝนเทียมมาให้ประชาชน

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 19:54 น.  โดย : napat  

ในหลวง เกิดจากคำที่ชาวเหนือใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า "นายหลวง" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น ในหลวง

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:21 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 11:03 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:31 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:45 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : รพศ1พัน1  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 57 : 14:38 น.  โดย : nnapasorn  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:09 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:41 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:38 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:10 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:38 น.  โดย : รพศ1พัน1  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:46 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:25 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 14:00 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 09:05 น.  โดย : รพศ1พัน1  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:58 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:59 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:32 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:22 น.  โดย : รพศ1พัน1  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก ศึกษาโครงการต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ เราต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 59 : 10:39 น.  โดย : Chanathip  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 61 : 10:09 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 61 : 17:05 น.  โดย : ร้อย บร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว