Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ข้อความเทิดพระเกียรติ ฯ
โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 56 : 10:56 น.  โดย : ฝกร.พล.พัฒนา ๔  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 56 : 14:42 น.  โดย : orachoon  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 56 : 13:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:27 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:30 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 56 : 10:18 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 56 : 09:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 56 : 10:15 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 56 : 10:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 56 : 10:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 56 : 09:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56 : 09:09 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:00 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:34 น.  โดย : king  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งห

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:36 น.  โดย : king  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:16 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:20 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:28 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว