Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  [3]  
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 8 ก.พ. 56 : 10:31 น.  โดย : จ.ส.อ.คมกฤช ตันยาลักษณ์  


 
ความเห็นที่ 201 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 09:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 202 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:20 น.  โดย : ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 203 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 204 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 205 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:18 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 206 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 207 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 208 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:20 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 209 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:37 น.  โดย : รพศ1พัน1  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 210 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน

 
ความเห็นที่ 211 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:19 น.  โดย : นศท.สุวิจักขณ์  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 212 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:25 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 213 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 13:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 214 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 09:04 น.  โดย : รพศ1พัน1  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 215 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:56 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 216 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 217 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:32 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 218 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 219 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 
ความเห็นที่ 220 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 57 : 14:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 221 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:18 น.  โดย : รพศ1พัน1  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 222 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก ศึกษาโครงการต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ เราต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 223 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 224 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 225 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 

back  1  2  [3]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว