Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  [4]  
ถวายพระพร
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 55 : 08:22 น.  โดย : ฝยก.ป.พัน.๒๕  

 
ความเห็นที่ 301 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

ล้นเกล้าของชาวไ ทย ธ สถิตย์ในดวงใจรา ษฎร์
พระอริยาบทประกา ศ ตามรอยบาทพระศาส ดา
ธรรมใด ธ แจ้งแล้ว นำคลาดแคล้วปวงม ารา
แปดสิบสี่พระพรร ษา ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 302 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

คุณพ่อผู้ก่อเกิด...ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง
ด้วยรักจากใจจริง....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน
จากลูกพ่อปลูกรัก... เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร
อุ่นไอสายสัมพันธ์....ลูกยึดมั่นขอวันทา

 
ความเห็นที่ 303 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา
พ่อหลวง คือผู้ให้
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 304 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ คือดวงตะวันที่ส่องหล้า
ธ คือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
ธ คือสายฝนอันชื่นใจ
ธ คือป่าไม้อันร่มเย็น
ธ คือหัวใจไทยทั้งชาติ
ธ คือปราชญ์มาดับความทุกข์เข็ญ
ธ คือเทพช่วยประชาพ้นลำเค็ญ
ธ ทรงเป็นเสาหลักปักแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 305 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา
พ่อหลวง คือผู้ให้
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 306 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:09 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 307 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:09 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 308 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุ ณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 309 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

ล้นเกล้าของชาวไ ทย ธ สถิตย์ในดวงใจรา ษฎร์
พระอริยาบทประกา ศ ตามรอยบาทพระศาส ดา
ธรรมใด ธ แจ้งแล้ว นำคลาดแคล้วปวงม ารา
แปดสิบสี่พระพรร ษา ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 310 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ล้นเกล้าของชาวไ ทย ธ สถิตย์ในดวงใจรา ษฎร์
พระอริยาบทประกา ศ ตามรอยบาทพระศาส ดา
ธรรมใด ธ แจ้งแล้ว นำคลาดแคล้วปวงม ารา
แปดสิบสี่พระพรร ษา ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 311 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57 : 14:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ล้นเกล้าของชาวไ ทย ธ สถิตย์ในดวงใจรา ษฎร์
พระอริยาบทประกา ศ ตามรอยบาทพระศาส ดา
ธรรมใด ธ แจ้งแล้ว นำคลาดแคล้วปวงม ารา
แปดสิบสี่พระพรร ษา ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 312 โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 57 : 07:43 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 313 โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 57 : 07:49 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

 
ความเห็นที่ 314 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 07:54 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนทั้ง หลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์เรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 315 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 07:58 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 316 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 08:00 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

เรารักพ่อหลวง ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 317 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 57 : 07:40 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 318 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 57 : 07:41 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์มีพระวรกายแข็งแรงปราสจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 319 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 57 : 07:45 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงสถาพรเป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสานพระบารมีแผ่ ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วย เกล้าด้วยกราหม่อนขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 320 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 57 : 07:47 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัยขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

 
ความเห็นที่ 321 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 57 : 07:48 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 322 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 57 : 07:53 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

พระเจ้าแผ่นดิน ทรงเป็ณสถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 323 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 07:50 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ พสกนิกรชาวไทยทุกคนและพื้นแผ่นดินไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและสงบสุข

 
ความเห็นที่ 324 โพสเมื่อ : 3 ส.ค. 57 : 07:45 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ชีวิตที่เพียงพอพ่อพร่ำสอนทั้งหลับนอนกินอยู่รู้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกายอย่างมงายยึดมั่นนั่นมายามีข้าวปลาอาหารทานเต็มอิ่ม
มีรอยยิ้มรายล้อมอยู่พร้อมหน้ามีความรักเป็นทุนอุ่นกายาแม้ไม่มีเงินตราใช่ว่าจนด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่จึงมีกินมีใช้ไม่ขัดสนพ่อสอนไว้ให้รู้สู้อดทนจึงผ่านพ้นทุกข์เข็ญเห็นแนวทางชีวิตที่พอเพียงเลี้ยงตัวได้พ่อทำให้ได้เห็นเป็นแบบอย่างทุกโครงการพ่อเน้นไม่เว้นวางพ่อผู้สร้างชีวิตใหม่ให้แผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 325 โพสเมื่อ : 3 ส.ค. 57 : 07:55 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 326 โพสเมื่อ : 3 ส.ค. 57 : 07:56 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใดเราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนักได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 327 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 57 : 07:45 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

พ่อหลวงทำให้ปวงประชาอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินแบบพอเพียง "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 328 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 57 : 07:48 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขออำนาจคุณพระศรรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบรรดาลให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร โดยไวด้วยเทอญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 329 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 57 : 07:54 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ท่านทรงเป็นพ่อของชาวไทยทุกคนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆทรงพระ เจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 330 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 57 : 07:56 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 331 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 57 : 07:58 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ความเห็นที่ 332 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 57 : 07:59 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่ ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 333 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 07:46 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 334 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 07:52 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 335 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 07:54 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนทั้ง หลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์เรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 336 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 07:55 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิทั่วสากลโลก มาอำนวยอวยพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญแด่ชาวไทยทั่งปวง ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 337 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 338 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 07:39 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 339 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 07:44 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป

 
ความเห็นที่ 340 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 07:45 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพร ะชนม์มายุยิ่งนาน

 
ความเห็นที่ 341 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 342 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 07:53 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน

 
ความเห็นที่ 343 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:15 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 344 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:55 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 345 โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 57 : 07:44 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเราทรงพระ เจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 346 โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 57 : 07:45 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 347 โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 57 : 07:49 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน
พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน ให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 348 โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 57 : 07:53 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอให้พ่อหลวงจงอยุ่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 349 โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 57 : 07:54 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยไวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 350 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 22:03 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 351 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:47 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 352 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 09:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 353 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:16 น.  โดย : ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 354 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 355 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 356 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:19 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 357 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 358 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 359 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:19 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 360 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:30 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"

 
ความเห็นที่ 361 โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 17:40 น.  โดย : พัน.นนส.ที่ ๒ ร้อย.นนส.ที่. ๒ กรม นร.รร.นส.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 362 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:51 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 

back  1  2  3  [4]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว