Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
ความสำคัญของหิ่งห้อย
โพสเมื่อ : 6 เม.ย. 51 : 15:08 น.  โดย : แนน  

ความสำคัญของหิ่งห้อย
เนื่องจากหิ่งห้อยกะพริบแสงโดยเกิดจากกระบวนการทางเคมี โดยในปล้องแสงของหิ่งห้อยมีสารลูซิเฟอริน ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน โดยมีสารเร่งปฏิกิริยาลูซิเฟอเรส รวมทั้งได้รับพลังงาน ATP ซึ่งเป็นโปรตีน ที่ให้พลังงานในเชลล์จึงเป็นแนวทางในการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของการลุกไหม้ต้องอาศัยออกซิเจนเป็นตัวช่วย แสงยังสามารถ ใช้เป็นตัวบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะ ตามนิสัย ของหิ่งห้อยชอบอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้หนองน้ำ หรือลำธาร ที่เป็นน้ำใสสะอาด โดยเฉพาะป่าชายเลน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
 แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว