Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
กิฟเฮ้าส์ บริการที่พัก และนำเที่ยว น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 52 : 11:54 น.  โดย : กิ๊ฟเฮ้าส์  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 52 : 11:58 น.  โดย : กิฟเฮ้าส์  


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน


วันแรก
05.00 น. เดินทางจากแม่สอดสู่อุ้มผาง ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับ
ทัศนีภาพอันงดงามบนเส้นทางลอยฟ้าของเทือกเขาถนนธงชัย และอิ่มอร่อยกับแซนวิสที่จัดไว

08.00 น. ทุกท่านเดินทางถึงที่พีกและรับประทานอาหารเช้าที่ Gift House

09.30 น. เตรียมตัวพร้อมสัมภาระเพื่อการล่องแก่งและเดินป่า เราจะพาท่านสนุกสนาน
กับการล่องแ่่ก่งชมความงดงามของธรรมชาติรอมสองฝั่งลำน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางธรรมชาติริมลำน้ำแม่กลอง

13.30 น. สิ้นสุดเส้นทางการล่องเรือยางที่ท่าผาเลือด นั่งรถยนต์เข้าู่สู่น้ำตกที่ลอซู

16.00 น. เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจุดตั้งแค้มป์พักแรม ขนสัมภาระเก็บเข้า
เต้นท์ หลังจากนั้นท่านจะสัมผัสกับความเย็นสบายของสายน้ำที่ลำห้วยกล้อทอ รับประทาน
อาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ จุดตั้งแค้มป์พักแรม

08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มการเดินป่าเพื่อเข้าสูู่
ทีลอซู ระหว่างการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินธารน้ำ ป่าไม้นานาพรรณตลอดเส้นทางเดิน ระยะ
ทางประมาณ 1500 เมตร ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที เมื่อถึงบริเวณน้ำตกทีลอซูมัคคุเทศก์
์ของเราจะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นน้ำตกและการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เตรียมเก็บสัมภาระแล้วเดินทางออกจาก เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผางโดยรถยนต์

15.00 น. แวะชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ และเดินทางกลับรีสอร์ท Gifehouse

16.30 น. เดินทางถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางกลับแม่สอด

08.30 น. แวะชมความงดงามของน้ำตกพาเจริญและซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย


- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ-

* หากต้องการนำของมาบริจาคแก่เด็กที่ยากไร้ ต้องแจ้งทางเราล่วงหน้าก่อนนะ

ค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางต่อคน

เดินทางเองถึง อ.อุ้มผาง 2,000 บาท

เดินถึงเองอ.แม่สอด รถรับที่ อ.แม่สอด 2,800 บาท

นั่งรถตู้จาก กทม. ถึง อ.อุ้มผาง(ไป-กลับ) 4,200 บาท


อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP จากกรุงเทพมหานคร (เฉพาะเดินทางจาก กทม.)
- ค่ารถสองแถวที่ใช้ตลอดทั้งโปรแกรม
- ช้างสำหรับขนสัมภาระให้
- อาหารจำนวน 8 มื้อ
- อาหารว่างมื้อดึก ขณะเดินทาง (เฉพาะเดินทางจาก กทม.)
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ Staff ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องแก่ง และอุปการณืการล่องแก่ง
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมน้ำตกต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 200,000 บาท
- ใบประกาศนียบัตร "ผู้พิชิต 1,219 โค้ง"

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 53 : 09:12 น.  โดย : teelozoo  

อยากไปมากๆเอารถไปเองมีที่พักให้หรือเปล่าคะ ราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ
จะไปกันสองคน ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 53 : 15:38 น.  โดย : -ฎีพน  

ดีครับ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 53 : 11:52 น.  โดย : nongaom  

ไปมาและ บริการ ประทับใจค่ะ สนุกมาก

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 53 : 11:08 น.  โดย : ying  

สวยมาก

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว