Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “มหกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญากา
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 52 : 15:26 น.  โดย : poster  

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “มหกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ สมาคม ด้านการแพทย์แผนไทย ต่างๆ เป็นต้น กำหนดจัดกิจกรรมขยับกาย สบายชีวา ด้วยท่าฤาษีดัดตน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” ขึ้น ในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ (UNESCO) ได้ยกย่อง พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาปราชญ์และกวี (Schorlar and Poet) และเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี รวมทั้งเทิดพระเกียรติและเชิดชูผลงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีผลงานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งด้านตำรายา และการเขียนบรรยายโครงภาพฤาษีดัดตนจารึกไว้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึง ความสำคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2552 ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การรณรงค์สร้างกระแส ด้วยการรวมพลังมวลชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 2,552 คน ร่วมออกกำลังกายแบบไทยท่าฤาษีดัดตน พื้นฐาน 15 ท่า ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 17.30น. ซึ่งตรงกับวันอนามัยโลก ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโบายและยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02 951 0311 และ 02 951 0319 โทรสาร 0 2591 7804 และ 02 951 2500 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในรูปแบบงานวิชาการ การสอนสาธิต และบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยช่วงสงกรานต์ ด้วยการจัดตลาดย้อนยุคแบบโบราณ บรรยากาศและวิถีชีวิตแบบไทยโบราณ ไทยพื้นบ้าน และไทยแบบราชสำนัก รวมทั้งตลาดน้ำจำหน่ายพืชผัก ผลไม้พื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการละเล่นแบบไทย อีกด้วย ในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “มหกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” ที่จะถึงนี้ ซึ่งการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย โดยการใช้สมุนไพรไทยและใช้วิธีธรรมชาติบำบัด อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของแพทย์แผนไทย และได้ทดลองฝึกปฏิบัติท่าฤาษีดัดตน ที่มากถึง 15 ท่าพื้นฐาน นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิ วัดบรมราชากาญจณาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ บางรักน้อย (ซอยช้าง) และ ตลาดน้ำไทรน้อย เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 02250 5500 ต่อ 2991 -2997 หรือ Email: tatbangkok@tat.or.th

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 7 ธ.ค. 57 : 11:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว