Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ททท. เชิดชูผลงานเยาวชน จากการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ “รักษ์มรดกไทย ภูมิใจมรดกโลก”
โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 52 : 16:55 น.  โดย : poster  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 52 : 10:31 น.  โดย : NACKY  

โครงการ “รักษ์มรดกไทย ภูมิใจมรดกโลก” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานเอกชนและภาครัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมทัศนศึกษานำร่องท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ประกอบด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี และมรดกโลกทางธรรมชาติ 1 แห่งคือ ผืนป่าธรรมชาติเขาใหญ่-ดงพญาเย็น จ.นครราชสีมา ซึ่งได้นำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ไปเยี่ยมชมและทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดภาวะโลกร้อน เช่น ล่องเรือรอบเกาะ นั่งสามล้อชมเมือง ขี่จักรยานเที่ยวเมืองเก่า และกิจกรรมเสริมโป่งดิน เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติแก่สัตว์ป่า ซึ่งนอกจากกิจกรรมจะสร้างความสนุกสนานแล้ว ยังเน้นให้สาระความรู้รวมถึงการปลูกจิตสำนึกท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
หลังจากนั้น เยาวชนที่ร่วมโครงการ ได้นำประสบการณ์ มุมมองมาถ่ายทอดแนวคิดรณรงค์ ผ่านชิ้นงานออกแบบโปสเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มีจำนวนผลงานที่เยาวชนส่งประกวด รวมทั้งสิ้น 226 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกตัดสินแล้ว 16 รางวัล แบ่งเป็น เยาวชนจาก 4 จังหวัด ๆ ละ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชย (2 รางวัล) ทุนการศึกษา 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตรมอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานความสำเร็จของเยาวชน ที่จะเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ทรงคุณค่าและยั่งยืน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว