Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ททท. ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี “มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ประจำปี 2551”
โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 51 : 12:41 น.  โดย : poster  

จังหวัดบุรีรัมย์โดยอำเภอห้วยราช กำหนดจัดงานสืบสานประเพณี “มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ประจำปี 2551” ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่าการเล่นว่าวแอกเป็นการละเล่นของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยการเล่นนั้นจะแฝงไว้กับจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะเรื่องการบวงสรวง หรือเสี่ยงทาย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยเชื่อว่าหากปีใดว่าวติดลมบนตลอดทั้งคืน จะพยากรณ์ได้ว่าปีหน้าฟ้าฝนดี ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ อีทั้งชาวไทยเชื้อสายเขมรก็ยังมีความเชื่อกับการเล่นว่าวแอกว่า การชักว่าวให้ติดลมบนนั้น ว่าวจะมีเสียงดังโหยหวนเป็นการสร้างกรรม เมื่อเลิกเล่นจะทำการตัดว่าวทิ้งถือว่าเป็นการตัดเวรตัดกรรมออกไป โดยจะผูกข้าวปลาอาหารให้ล่องลอยไปกับว่าวด้วย จากความเชื่อความศรัทธาอันนี้เองได้มีการสืบทอด และอนุรักษ์ต่อกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม มาถึงปัจจุบัน
การแข่งขันว่าว แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ว่าวแอกโบราณ ว่าวแอกพัฒนา และว่าวแอกยักษ์ การสร้างว่าวแอกโบราณจะใช้วัสดุทำตัวโครงว่าวจากไม้ไผ่ ใช้กระดาษปิดเป็นตัวว่าว ขนาดตัวปีก ตั้งแต่ 2.50-3 เมตร สำหรับว่าวแอกพัฒนา และว่าวแอกยักษ์ โครงว่าว และตัวว่าวจะทำจากวัสดุใดก็ได้ แต่ความยาวของปีกมีตั้งแต่ 2.50-3 เมตร และไม่ต่ำกว่า 5 เมตรตามลำดับ
นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันว่าวแอกประดิษฐ์เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และการแข่งขันการแกว่งแอก ทั้งประเภทมาตรฐานและประเภททั่วไป โดยเน้นที่การแต่งกาย ท่าทาง และลีลาการแกว่งแอก ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภท สามารถสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2551
ททท. จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมสืบสานประเพณี “มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ประจำปี 2551” และชมการแข่งขันว่าวประเภทต่างๆ อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ยังสามารถไปร่วมงาน “เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี” ที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดในช่วงเวลาเดียวกัน และอยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางอำเภอสตึก ประมาณ 60 กิโลเมตร เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
• สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 0 4461 1449
• ที่ว่าการอำเภอห้วยราช 0 4465 8019, 0 4469 6251
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447/8 หรือ e-mail tatsurin@tat.or.th

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 52 : 11:25 น.  โดย : คิคถึงบ้าน  

ปี2552 วัน/เดือน ไหนครับ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว