Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
โครงการหลวงห้วยน้ำริน
โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 51 : 14:12 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสน้ำริน เป็นโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนับจากชุมชนบริเวณบ้านห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงใหม่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 700-1.000 เมตรมีลำห้วยน้ำริน ลำห้วยแม่โถน้อย และลำห้วยสาขา ของแม่โถไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำลาว ประวัติการจัดตั้ง โครงการหลวงห้วยน้ำรินตั้งข้นเมือปี พ. ศ. 2525 มีพื้นที่ในการดูลรับผิดชอบ 19.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 11.890.90 ไร่ ครอบครัวพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านเมื่องน้อย บ้านห้วยน้ำริน บ้านดอยมด และหมู่ที่ 10 บ้านหวยม่วง บ้านแสนเจริญ บ้านมะขะจาน ประชาชนในพื้นที่ประกอบไปด้วยชวชาวเขาเผ่ามูเซอกะเหลี่ยงและคนเมืองกิจกรรมในการท่องเที่ยวภายในโครงการหลวงจะมีแปลงสาธิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และแปลงส่งเสริมเกษาตรให้ชม อีทั้งยังมีวิธ ชีวิตและงานหัตกรรมของชาวเขาให้ชม เช่นการทอผ้ากี่เอาแบบกระเหลี่ยง รวมทั้งการทอผ้า ของกลุ่มแม่บ้านชาวเขามากมายและมีรายได้สูงการผลผลิตไม้กวาดดอกหญาของกลุมบ้านเมืองน้อย ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ใกล้เคียง โดยมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติแม่จานเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สำคัญที่อยู่ใกล้โครงการ และน้ำตกเมืองน้อย น้ำตกห้วยม่วง ส่วนคนที่ชอบ เดินป่าก็มีดอยให้เที่ยวชม มากมายและยังมีขงฝกจากโครงการหลวงห้วยน้ำรินอีกด้วยมากมายหลาย
ของฝากและที่พัก ของฝากและที่พัก ของฝากที่น่าสนใจในเขตพื้นที่คือผ้าทอกี่เอวแบบกะเหลี่ยง เครืองเงินโบราณ มีดแบบมูเซอ ไม้กวาดดอกหญ็า
ที่พักร้านอาหาร (((ในโครงการฯ มีบ้านพักรับรองจำนวน 2 หลัง พักได้ 10 คน เสียค่าใช้จ่ายคนละ 100บาท/หลัง/คืน มีบริการเต็นทขนาด 2 คน ราคา 100 บาท /หลัง/คืน หากนำเต็นมาเองจะเสียค่าบริการ 50 บาท หลัง / คืน
สื่วนอาหารต้องติดต่อล่วงหน้าสดวกที่สุดคือน้ำมาทำกินเองเพราะมันจะเหมือนว่าเราอยู่ในที่อาศดีและทำกับข้าวกินเองแบบมีความสุข
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทร.0-5360-9586

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 52 : 23:00 น.  โดย : ดเหด  


ดีนะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว