การเดินทาง

ดินทางด้วยความสะดวกสบายกับเรือเร็วคาตามาราน และเรือเร็วลมหลัก

เรือเร็วคาตามาราน
 • เรือเร็วลมพระยาคาตามาลาน
  - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย
  เรือออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร เรือ LOMPRAYAH CATAMARAN วันละ 2 รอบ เวลา 07.00น. 13.00น. / กลับ 10.00น. 15.00น.-- เรือออกจากท่าเรือพระลาน หาดแม่น้ำ เกาะสมุย เรือลมพระยา หน้าเมือง วันละ 2 รอบ เวลา 08.00น., 13.00น. / กลับ 09.30น., 14.30 น.
 • เร็วเร็วคาตามาราน ออกจากท่าเรือบ้านบางรักใกล้พระใหญ่ เกาะฟาน ห่างจากสนามบินสมุย 1 กม. ออกทุกวัน เวลา 8.30 น. เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที ถึงเกาะนางยวน เวลา 10.00 น.
 • รายการเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง
   
เดินทางไปเกาะนางยวนไดว์รีสอร์ท ได้ทั้งทาง จ.ชุมพร และเกาะสมุย

เรือเร็วลมหลัก

 • เรือเร็วลมหลัก ออกจากท่าเรือเร็วลมหลัก (ทุ่งมะขามน้อย) เป็นท่าเรือใหม่ที่ไปเกาะเต่าใกล้ที่สุด จ.ชุมพร ออกทุกวัน เวลา 7.30 น. เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 45 นาทีถึงเกาะนางยวน เวลา 9.10 น. 

 • รายการเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ห้องพัก

กิจกรรมสุดฮิต

การเดินทาง โปรแกรมทัวร์

แผนที่