โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์
NAKORN PHRAE TOWER HOTEL


3 ถ.เหมืองหิด อ.เมือง จ.แพร่ 54000


ครแพร่ทาวเวอร์ โรงแรมทันสมัยขนาด 360 ห้อง ซึ่งได้รับการพัฒนามาโดยตลอด มีห้องพักทันสมัย เดอร์ลุกซ์ และห้องสูท ถึง 139 ห้อง ทุกห้องเย็นฉ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศ 

Deluxe (Twin)Deluxe (Double)
Suite Room

สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพร้อมพรั่ง ทั้งโทรทัศน์ ตู้เย็น โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมสัมนาขนาดใหญ่ 3 ห้อง สามารถจุคนได้ 20-600 คน พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับการจัดเลี้ยงประชุมสัมนา n a k o r n   p h r a e   t o w e r   h o t e l

ห้องอาหารช้างผาด่าน จุดรวมทัศนียภาพของเมือแพร่ เป็นห้องอาหารแห่งเดียวาของแพร่ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองแพร่ได้อย่างทั่วถึง

จองที่พัก แผนที่

 

copyright by thai-tour.com