สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Rimping Village - Chiang Mai  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ริมปิง วิลเลจ - เชียงใหม่  
ท่องเที่ยว
 
 

Rimping Village - Chiang Mai

ริมปิง วิลเลจ -  เชียงใหม่

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Rimping Village - ริมปิง วิลเลจ  
ท่องเที่ยว

Rimping Village - Chiangmai

  13/1 soi 2, Chiangmai-Lamphun Rd, T.Wat Gate, A. Muang Chiang Mai 50000,

 

 Rim Ping Map

 


 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Rimping Village - ริมปิง วิลเลจ  
ท่องเที่ยว

      
       Rimping Village locates in the great historical position of the city; Wat Kate society, the trading area of Chiang Mai in the old days where people from varied cultures reside together, creating the unique style of culture of the whole community as reflected in people’s lifestyle and design.
         As we unease the significance of such cultural aspect near local people, the hotel is designed with the certain style that completely suits the architectures around the area as numerous local designs are applied with the shape of the roof, slab covering the pathway, Lanna-style door, and especially the walls which is created with the appropriate height, well uniting the hotel and the community together.
 However RPV has gone for a simple and comfortable hotel with 24 rooms and excellent facilities, this is a boutique hotel that deliver console and community feel as still offering everything you want to make for your wonderful holiday.

Facilities

- 24 hour front desk
- 24 hour internet service
- Bicycle rental
- Car park
- Laundry service
- Restaurant
- Swimming pool
- Tourist information service
- WiFi wireless internet access

Restaurant

Our restaurant offers a range of exotic Thai food  cooked  with  “Rice  bean  oil”  which  is  cholesterol  free  and  high in vitamin E.  We use only fresh, natural  ingredients  with  no  MSG  added.  Apart from our great concern toward the taste and ingredients added into dishes, the environment is also one important aspect we pay serious intention to: the outdoor seats within refreshing atmosphere of the shady giant Yang tree by the pool as well as the indoor ones with cooling air-conditioners and soft music are available.

The above form is not a confirmation.  We shall let you know the result of room availability and payment via the given email or telephone as soon as possible.

If you find any difficulties in using the above reservation form, please use this reservation form.

Accommodation

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
 

Superior

 
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
 

Superior

 
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Superior  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Deluxe  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Deluxe  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Deluxe  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Rimping Deluxe  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Rimping Deluxe  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Rimping Deluxe  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Family Suite  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Family Suite  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Family Suite  
ท่องเที่ยว
Room amenities
- Air Conditioning
- Bathrobe
- Bath tub in Deluxe , Rimping Deluxe and Family Suite
- Cable TV
- Coffee and tea making facilities
- Hair dryer in room
- IDD telephone service
- In – room safe
- Minibar
- Slippers
- Smoke Detector
- VCD CD and DVD player

Gallery

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

Map

 

   
 
     
ท่องเที่ยว