โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน (CODE 1NA)
วันแรก

ยอดเขาสะแกกรัง – วัดท่าซุง – วังมัจฉา – ล่องแม่น้ำสะแกกรัง – เครื่องหอม– วัดโบสถ์ – ตลาดลานสะแก

09.30 น. ขึ้นยอดเขาสะแกกรัง สถานที่จัดประเพณีตักบาตรเทโวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศ ไทย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 (วันออกพรรษา)    ชมทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีจาก ยอดเขานอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขานี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระปฐม บรม มหาชนก (บิดาของรัชกาลที่1 แห่งราชวงศ์จักรี)ระฆังยักษ์ 300 ปี  รอยพระพุทธบาท และหมุดโลกโบราณ

 

     
10.30 น. ออกเดินทางต่อไป วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวชมความสวยงามอลังการของปราสาททองคำ วิหารแก้ว เจดีย์ทองคำ พระ30 ศอก 
(เวลาเปิด – ปิด 09.00-11.40 น. และ 14.00 – 16.00 น.)
12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน(1)

 

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง วังมัจฉา เป็นสถานที่พักผ่อนและสามารถให้อาหารปลาได้ ซึ่งในบริเวณนี้มีปลาอยู่จำนวนมากและหลากหลายชนิด
14.00 น. ล่องแม่น้ำสะแกกรัง ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวแพ โดยสภาพความเป็นอยู่ที่สามารถพบเห็นตามสองฝั่งลำน้ำสะแกกรัง คือ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำจะมีเรือนแพอยู่เรียงราย  ชาวเรือนแพเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ในช่วงเช้าหลังจากที่ได้ปลามาจะนำมาชำแหละ เสียบไม้เป็นแผง ผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้ง และนำไปขายในตลาด 
15.00 น. ชม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหอมไทยเดิม ทองตะนาว สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว (2 ปีซ้อน ปี 2546-2547) และรางวัล "THE PRIME MINISTER EXPORT AWARD" ที่รับประกันคุณภาพเพื่อการส่งออก          และจำหน่ายทั่วไป
15.30 น. แวะถ่ายภาพ วัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์ มโนรมย์) สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสีน้ำจิ้มเรื่องราวพุทธประวัติ ฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้มี สิ่งของและสถาปัตยกรรมที่น่าชม เช่น เสมาหินสีแดง บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ มณฑปแปดเหลี่ยม เจดีย์หกเหลี่ยม และแพโบสถ์น้ำที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
16.30 น. แวะซื้อสินค้า อาหารพื้นบ้าน  ณ  ตลาดลานสะแก
17.00 น. เดินทางมายัง ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท  เข้าที่พัก Check – in  เก็บสัมภาระ 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำเมนูพื้นบ้านรสเลิศ  ( 2 )

 
วันที่สอง ห้วยขาแข้ง – หุบป่าตาด – ทอผ้า – ดอนเจดีย์ – ร้านของฝาก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อม Check – out
08.00 น. ออกเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เยี่ยมชมบ้านสืบนาคะเสถียร 
สักการะรูปปั้นวีรบุรุษแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติป่ามรดกโลก ห้วยขาแข้ง
ชมสไลด์ภาพสัตว์ป่าหายากในห้วยขาแข้ง  
หากท่านต้องการค้นหาความยิ่งใหญ่ของระบบนิเวศของป่ามรดกโลกผืนนี้เส้นทางเดินเท้า 4.5กม.
ที่จัดไว้ต้อนรับมีคำตอบ (เปลี่ยนรถก่อนถึงที่ทำการ 14 กม.)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(3)
13.00 น. เข้าเที่ยวชม UNSEEN THAILAND  ที่ป่าดึกดำบรรพ์กลางปล่องภูเขา หุบป่าตาด 
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ชมพันธุ์ไม้โบราณในปล่องภูเขาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในห้องสมุดธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เขตฯให้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติในปล่องได้อย่างน่าสนใจ
14.00 น. แวะชมกลุ่มหัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณ สวยงามเลื่องชื่อในนาม
“ผ้าทอบ้านไร่ ราชินีผ้าฝ้าย”เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  ลายที่ทอเป็นลายโบราณ เช่นลายหมาน้อย ลายขอหลวง ลายขอคำเดือน มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วย เช่น มีทั้งผ้าซิ่น ผ้าแต่ง ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าตัดชุด
15.00 น. เดินทางต่อไปยังอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์แดนยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชาและพระมหาอุปราชา
17.00 น. แวะซื้อของฝากคนที่คิดถึง
17.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

CODE 1 NA 10 ท่าน/ ตู้ 9 ท่าน/ ตู้ 8 ท่าน / ตู้ 7 ท่าน / ตู้ 6 ท่าน / ตู้
2,350.- 2,450.- 2,600.- 2,750.- 3,050.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. รถตู้ปรับอาการ 1 คัน ( 2 วัน)
2. น้ำมันรถตู้ตลอดการเดินทาง 2 วัน
3. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 2 วัน
4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ห้วยขาแข้ง/ หุบป่าตาด
5. บ้านพักปรับอากาศ จำนวน 1 คืน
6. อาหารบริการตลอดการเดินทาง  4 มื้อ
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ห้วยขาแข้ง/ หุบป่าตาด
8. อาหารเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง 2 วัน
9. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง 2 วัน
10. ค่าชมสไลด์สัตว์เขาห้วยขาแข้ง
11. ค่าเช่าไฟฉายกรณีเข้าชมถ้ำ (ถ้ามี)
12. ค่าผ่านทาง Motorway, ทางด่วน

 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน (CODE  1NB)
วันแรก

ถ้ำพุหวาย – เรือนไทยเขาวง – ศูนย์ทอผ้า – หุบป่าตาด – ชมฝูงค้างคาว 

09.30 น. เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ.อุทยานแห่งชาติพุเตย   เริ่มต้นที่ ถ้ำพุหวาย ศึกษาระบบชีวิตสัตว์ที่อาศัยในถ้ำที่เกื้อกูลกันอย่างสมดุล  เดินเที่ยวชมหินงอกหินย้อยในโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างของไทย (มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ความรู้ตลอดเส้นทางในถ้ำ)
10.30 น.. แวะชม เรือนไทยไม้สักทอง
ที่ตั้งตระหง่านริมผากว้างตกแต่งอย่างสวยงาม  ลงตัวกับสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม
11.00 น. แวะชมกลุ่มหัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณ สวยงามเลื่องชื่อในนาม
“ผ้าทอบ้านไร่ ราชินีผ้าฝ้าย”เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  ลายที่ทอเป็นลายโบราณ เช่นลายหมาน้อย ลายขอหลวง ลายขอคำเดือน มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วย เช่น มีทั้งผ้าซิ่น ผ้าแต่ง ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าตัดชุด
12.00 น. มาถึง ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท  เข้าที่พัก Check – in  เก็บสัมภาระ  พักรับประทานอาหารกลางวัน(1)

 

14.00 น.. เดินทางไปเที่ยวชม UNSEEN THAILAND  ที่ป่าดึกดำบรรพ์กลางปล่องภูเขา หุบป่าตาด 
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ชมพันธุ์ไม้โบราณในปล่องภูเขาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในห้องสมุดธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เขตฯให้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติในปล่องได้อย่างน่าสนใจ
16.00 น. พักชมฝูงค้างคาว บริเวณถ้ำเขาฆ้องชัย ซึ่งถ้ำแห่งนี้มีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาเย็นจะแลเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาหากินนานนับชั่วโมง
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกับกิจกรรมนวดสุขภาพ / รอกลอยฟ้า / ขี่จักรยาน/ว่ายน้ำ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำเมนูพื้นบ้านรสเลิศ  ( 2 )
วันที่สอง

ห้วยขาแข้ง – ยอดเขาสะแกกรัง – วัดท่าซุง – ล่องแม่น้ำสะแกกรัง – วัดโบสถ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3) พร้อม Check – out
08.00 น. ออกเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เยี่ยมชมบ้านสืบ  นาคะเสถียร 
สักการะรูปปั้นวีรบุรุษแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติป่ามรดกโลก ห้วยขาแข้ง
ชมสไลด์ภาพสัตว์ป่าหายากในห้วยขาแข้ง  
หากท่านต้องการค้นหาความยิ่งใหญ่ของระบบนิเวศของป่ามรดกโลกผืนนี้เส้นทางเดินเท้า 4.5กม.
ที่จัดไว้ต้อนรับมีคำตอบ (เปลี่ยนรถก่อนถึงที่ทำการ 14 กม.)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(4)

 

13.00 น. ขึ้นยอดเขาสะแกกรัง สถานที่จัดประเพณีตักบาตรเทโวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 (วันออกพรรษา)    ชมทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีจากยอดเขา นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขานี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระปฐมบรมมหาชนก (บิดาของรัชกาลที่1 แห่งราชวงศ์จักรี)และหมุดโลกโบราณ
ระฆังยักษ์ 300 ปี  รอยพระพุทธบาท
14.00 น. ออกเดินทางต่อไป วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวชมความสวยงามอลังการของปราสาททองคำ วิหารแก้ว เจดีย์ทองคำ พระ30 ศอก 
(เวลาเปิด – ปิด 09.00-11.40 น. และ 14.00 – 16.00 น.)
15.00 น. ล่องแม่น้ำสะแกกรัง ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวแพ โดยสภาพความเป็นอยู่ที่สามารถพบเห็นตามสองฝั่งลำน้ำสะแกกรัง คือ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำจะมีเรือนแพอยู่เรียงราย  ชาวเรือนแพเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ในช่วงเช้าหลังจากที่ได้ปลามาจะนำมาชำแหละ เสียบไม้เป็นแผง ผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้ง และนำไปขายในตลาด 
16.30 น. แวะถ่ายภาพ วัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์ มโนรมย์) สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสีน้ำจิ้มเรื่องราวพุทธประวัติฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้มี สิ่งของและสถาปัตยกรรมที่น่าชมเช่น เสมาหินสีแดง บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ มณฑปแปดเหลี่ยม เจดีย์หกเหลี่ยม และแพโบสถ์น้ำที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
17.00 น. แวะซื้อของฝากคนที่คิดถึง
17.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ

CODE 1 NB 10 ท่าน/ ตู้ 9 ท่าน/ ตู้ 8 ท่าน / ตู้ 7 ท่าน / ตู้ 6 ท่าน / ตู้
2,300.- 2,400.- 2,550.- 2,750.- 3,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. รถตู้ปรับอาการ 1 คัน ( 2 วัน)
  2. น้ำมันรถตู้ตลอดการเดินทาง 2 วัน
  3. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 2 วัน
  4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ห้วยขาแข้ง/ หุบป่าตาด/ ถ้ำพุหวาย
  5. บ้านพักปรับอากาศ จำนวน 1 คืน
  6. อาหารบริการตลอดการเดินทาง  4 มื้อ
  7. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ห้วยขาแข้ง/ หุบป่าตาด
  8. อาหารเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง 2 วัน
  9. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง 2 วัน
10. ค่าชมสไลด์สัตว์เขาห้วยขาแข้ง
11. ค่าเช่าไฟฉายกรณีเข้าชมถ้ำ (ถ้ามี)
12. ค่าผ่านทาง Motorway, ทางด่วน

 

โปรแกรมท่องเที่ยว3 วัน 2 คืน (CODE  2NA)
วันแรก

ยอดเขาสะแกกรัง - วัดท่าซุง - วังมัจฉา - ล่องแม่น้ำสะแกกรัง -  เครื่องหอม - วัดโบสถ์  - ตลาดลานสะแก

09.30 น. ขึ้นยอดเขาสะแกกรัง สถานที่จัดประเพณีตักบาตรเทโวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 (วันออกพรรษา)    ชมทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีจากยอดเขา นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขานี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระปฐมบรมมหาชนก (บิดาของรัชกาลที่1 แห่งราชวงศ์จักรี)และหมุดโลกโบราณ
ระฆังยักษ์ 300 ปี  รอยพระพุทธบาท
10.30 น. ออกเดินทางต่อไป วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวชมความสวยงามอลังการของปราสาททองคำ วิหารแก้ว เจดีย์ทองคำ พระ30 ศอก 
(เวลาเปิด – ปิด 09.00-11.40 น. และ 14.00 – 16.00 น.)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(1)

 

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง วังมัจฉา เป็นสถานที่พักผ่อนและสามารถให้อาหารปลาได้ ซึ่งในบริเวณนี้มีปลาอยู่จำนวนมากและหลากหลายชนิด
14.00 น. ล่องแม่น้ำสะแกกรัง ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวแพ โดยสภาพความเป็นอยู่ที่สามารถพบเห็นตามสองฝั่งลำน้ำสะแกกรัง คือ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำจะมีเรือนแพอยู่เรียงราย  ชาวเรือนแพเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ในช่วงเช้าหลังจากที่ได้ปลามาจะนำมาชำแหละ เสียบไม้เป็นแผง ผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้ง และนำไปขายในตลาด 
15.00 น. ชม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหอมไทยเดิมทองตะนาว สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว (2 ปีซ้อน ปี 2546-2547)       และรางวัล "THE PRIME MINISTER EXPORT AWARD" ที่รับประกันคุณภาพเพื่อการส่งออก          และจำหน่ายทั่วไป
15.30 น. แวะถ่ายภาพ วัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์ มโนรมย์) สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสีน้ำจิ้มเรื่องราวพุทธประวัติ ฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้มี สิ่งของและสถาปัตยกรรมที่น่าชม เช่น เสมาหินสีแดง บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ มณฑปแปดเหลี่ยม เจดีย์หกเหลี่ยม และแพโบสถ์น้ำที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
16.30 น. แวะซื้อสินค้า อาหารพื้นบ้าน  ณ  ตลาดลานสะแก
17.00 น. เดินทางมายัง ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท  เข้าที่พัก Check – in  เก็บสัมภาระ 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำเมนูพื้นบ้านรสเลิศ  ( 2 )

 

วันที่สอง

ห้วยขาแข้ง – รากไม้ – ถ้ำเขาพระยาพายเรือ - หุบป่าตาด

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3 )
08.00 น. ออกเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เยี่ยมชมบ้านสืบนาคะเสถียร 
สักการะรูปปั้นวีรบุรุษแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติป่ามรดกโลก ห้วยขาแข้ง
ชมสไลด์ภาพสัตว์ป่าหายากในห้วยขาแข้ง  
หากท่านต้องการค้นหาความยิ่งใหญ่ของระบบนิเวศของป่ามรดกโลกผืนนี้เส้นทางเดินเท้า 4.5กม.
ที่จัดไว้ต้อนรับมีคำตอบ (เปลี่ยนรถก่อนถึงที่ทำการ 14 กม.)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(4)

 

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ อ.ลานสัก

 

14.00 น. ชวนเชิญท่านพิสูจน์เส้นทางภายในถ้ำเขาพระยาพายเรือ บทพิสูจน์ความเป็นยอดคน ที่น่าตื่นเต้น ตลอดเส้นทาง ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ (ปัจจุบันธรรมชาติหินงอกหินย้อยหยุดการเจริญเติบโต เนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว)
15.30 น. เดินทางไปเที่ยวชม UNSEEN THAILAND  ที่ป่าดึกดำบรรพ์กลางปล่องภูเขา หุบป่าตาด 
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ชมพันธุ์ไม้โบราณในปล่องภูเขาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในห้องสมุดธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เขตฯให้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติในปล่องได้อย่างน่าสนใจ
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกับกิจกรรมนวดสุขภาพ / รอกลอยฟ้า / ขี่จักรยาน/ว่ายน้ำ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำเมนูพื้นบ้านรสเลิศ  ( 5 )
วันที่สาม

ผ้าทอบ้านไร่ - ถ้ำพุหวาย – เรือนไทยเขาวง – บึงฉวาก – ร้านของฝาก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6 )พร้อม Check – out
09.00 น. แวะชมกลุ่มหัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณ สวยงามเลื่องชื่อในนาม
“ผ้าทอบ้านไร่ ราชินีผ้าฝ้าย”เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  ลายที่ทอเป็นลายโบราณ เช่นลายหมาน้อย ลายขอหลวง ลายขอคำเดือน มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วย เช่น มีทั้งผ้าซิ่น ผ้าแต่ง ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าตัดชุด
10.00 น. เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ.อุทยานแห่งชาติพุเตย   เริ่มต้นที่ ถ้ำพุหวาย ศึกษาระบบชีวิตสัตว์ที่อาศัยในถ้ำที่เกื้อกูลกันอย่างสมดุล  เดินเที่ยวชมหินงอกหินย้อยในโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างของไทย (มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ความรู้ตลอดเส้นทางในถ้ำ)
11.00 น.
แวะชม เรือนไทยไม้สักทอง
ที่ตั้งตระหง่านริมผากว้างตกแต่งอย่างสวยงาม  ลงตัวกับสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(7)

 

13.30 น. แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  “ บึงฉวาก ”

 

15.00 น. แวะซื้อของฝากคนที่คิดถึง

 

15.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

CODE 2 NA 10 ท่าน/ ตู้ 9 ท่าน/ ตู้ 8 ท่าน / ตู้ 7 ท่าน / ตู้ 6 ท่าน / ตู้
3,755.- 3,950.- 4,150.- 4,450.- 4,800.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.รถตู้ปรับอาการ 1 คัน ( 3 วัน)
2. น้ำมันรถตู้ตลอดการเดินทาง 3 วัน
3. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 3 วัน
4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ห้วยขาแข้ง/ หุบป่าตาด/ ถ้ำพุหวาย/ ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
5. บ้านพักปรับอากาศ จำนวน 2 คืน
6. อาหารบริการตลอดการเดินทาง  7 มื้อ
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ห้วยขาแข้ง/ หุบป่าตาด/ บึงฉวาก
8. อาหารเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง 3 วัน
9. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง 3 วัน
10. ค่าชมสไลด์สัตว์เขาห้วยขาแข้ง
11. ค่าเช่าไฟฉายกรณีเข้าชมถ้ำ (ถ้ามี)
12. ค่าผ่านทาง Motorway, ทางด่วน

โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกาย – สุขภาพจิต ( 2 วัน 1 คืน)
(บริหารลมหายใจ / พัฒนาจิต / ธรรมชาติบำบัด)
ชีวิตที่ทำให้ดีขึ้นได้ด้วยวิถีแห่งดุลยภาพอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่านจะสามารถเปลี่ยนจากผู้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ห่อเหี่ยว ทรุดโทรมสู่การมีชีวิตใหม่ที่สุขภาพสดใส ร่าเริงและเข้มแข็งได้
 
วันแรก

 

11:30 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก จัดเก็บสัมภาระ
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เพื่อสุขภาพ (ปลอดสารพิษ)
13:15 น. เชิญท่านกราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพันธะเจดีย์ และ เจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวร
14:00 น. ทฤษฎีหยิน – หยาง / พลังชีวิต / ฝึกเปล่งเสียงชำระล้างอกุศลจิต
17:00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
18:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (1)
(ขี่จักรยาน , ว่ายน้ำ , เปตอง , เทเบิลเทนนิส บริการฟรี / นวดสุขภาพตัว , ฝ่าเท้า คอร์สละ 199.-บาท / กดจุดฝังเข็มรักษาโรคครั้งละ 500 บาท)
20:00 น. ฟังธรรม ฝึกสมาธิวิปัสสนา
22:00 น. พักผ่อนอย่างมีสติ
วันที่สอง

 

05:00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06:30 น. บริหารลมหายใจ จี่กงปรับลมปราน “ไท้จี๋”
07:15 น. ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
08:15 น. รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. ปรับสมดุลของกายและจิต / แก้ไขปัญหาสุขภาพ / เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหินเทียนจู
 
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เพื่อสุขภาพ
13:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (2) ออกเดินทางกลับ พร้อมความสบายใจ สบายกายด้วยวิถีธรรมชาติ

 

 


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง!
 

ห้องพัก

มินิแพคเก็จ

เมนูอาหาร

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

แผนที่

[ Home ]