สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

พังงา

...แนะนำท่องเที่ยว เกาะยาว...

พังงา แผนที่พังงา ที่พักพังงา ร้านอาหาร ของฝาก การเดินทาง ประวัติ เทศกาลรื่นเริง

พระนางทัวร์ พาเที่ยวสิมิลัน 1 วัน, 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน จัดกรุ๊ปทัวร์.... ฯลฯ  ติดต่อ สนง ไทยทัวร์ 02-2119656

 โปรโมชั่น 
 เปิดฤดูท่องเที่ยว

พระนางทัวร์

Moo Koh
Similan

สิมิลัน

สิมิลัน แหล่งดำน้ำสวยงาม ติด 1 ใน 10 ของโลก

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

สิมิลัน เป็น ภาษามลายู แปลว่า เก้า เป็นที่มาของการเรียกชื่อ หมู่เกาะทั้งเก้าเกาะ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมี่ยง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง แต่ที่เรียกกันของชาวเรือ จะเรียกนับจากใต้ไปเหนือ ตามลำดับ เกาะหนึ่ง เกาะสอง เกาะสาม เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหก เกาะเจ็ด เกาะแปด (เกาะสิมิลัน) และเกาะเก้า หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่เกาะและห้วงน้ำทะเลรอบเกาะที่มีปะการังสมบูรณ์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเนื้อที่ประมาณ 128 ตร.กม. ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 123 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 43 ของประเทศไทย โดยรวมเกาะบอนซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะบางูเข้าไปด้วย และต่อมาได้ผนวกพื้นที่เกาะตาชัย เนื้อที่ 12 ตร.กม.เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติเข้าไปอีก รวมพื้นที่อุทยานฯทั้งสิ้น 140 ตร.กม.

 ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขา มีหาดทรายและแนวปะการังที่สวยงามตามชายฝั่ง ในบริเวณนี้มีการลดตัวลงของพื้นทะเล มีการกัดเซาะพังทลาย โดยมีน้ำทะเลเป็นตัวกระทำอย่างรุนแรง ทำให้บริเวณเกาะทั้ง 9 เกาะ เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตา มีรูปร่างต่างๆ อันเป็นผลมาจากขบวนการกัดเซาะ สำหรับหินที่พบในหมู่เกาะสิมิลัน ทั้ง 9 เกาะ เป็นหินอัคนี อายุราว 65 ล้านปี

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สภาพป่าป้ายบอกทาง  
ท่องเที่ยว

ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

แนวปะการังหมู่เกาะสิมิลันเกือบทั้งหมดเป็นแนวปะการังน้ำลึก ไม่มีขอบแนวที่แน่นอน ด้านติดฝั่งเป็นพื้นทรายก่อนลาดเอียงสู่ท้องทะเลอย่างรวดเร็ว มีปะการังอยู่เป็นกลุ่ม ไม่กระจัดกระจายเหมือนแนวปะการังทั่วไป มีความหลากหลายของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังลายดอกไม้ ปะการังหนวดถั่ว ปะการังลูกโป่งเล็ก ปะการังสีส้ม ปะการังดอกเห็ด ปะการังสมอง ปะการังนิ้วมือ ฯลฯ

นอกจากปะการังแล้ว ยังมีสิ่งมีชิวิตอื่นที่อาศัยร่วมอยู่ในแนวปะการังอีกหลายชนิด มี่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ปะการังไฟ แส้ทะเล พรมทะเล ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน ปะการังสีน้ำเงิน กัลปังหา ปากกาทะเล สาหร่ายพวงองุ่น ดาวหมอน ดาวหนาม หอยมือเสือ หอยสังข์ปากแตร หอยเต้าปูนหมึก กุ้งมังกร ปูเสฉวน ฯลฯ

สัตว์น้ำในกลุ่มของปลาในหมู่เกาะสิมิลันพบมากมีความหลากชนิดถึง 110 ชนิด ได้แก่ ฉลามวาฬ โรนัน กระเบนราหู ปลาอมไข่ ปลากะรัง ปลากะพง ปลาสีกุน ปลาสร้อยนกเขา ปลาโนรี ปลาผีเสื้อ ปลานกขุนทอง ปลาสาก ปลาวัว และปลาปากแตร เป็นต้น

กิจกรรมที่น่าสนใจบนเกาะต่างๆ

 เกาะสี๋
 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเกาะสี่ มีทางเดินเท้าไปยังหาดเล็ก ซึ่งระหว่างทางสามารถศึกษาสภาพธรรมชาติ ของป่าดงดิบได้เป็นอย่างดี
 ในช่วงเวลากลางคืนยังสามารถใช้เป็นเส้นทาง เพื่อไปศึกษาชีวิตของปูไก่อีกด้วย 
 ยังมีเส้นทางที่ไปชมวิวยามอาทิตย์อัสดง เริ่มเดินทางไปทิศตะวันตก ของเกาะมีป้ายบอกทางในระยะแรกๆ
 เวลาประมาณ 1 ทุ่ม ทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมี วีดีโอ สิมิลัน ให้ชม ทั้งภาคภาษาไทย และอังกฤษ
 เกาะแปด 
จากอ่าวเกือกม้าสัญลักษณ์สิมิลัน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่อ่าววงช้าง ระยะทาง 2.5 กม. ควรมีเจ้าหน้าที่นำทางเพราะเป็นป่าดงดิบรกทึบ หรือเราอาจเลือกนั่งเรืออ้อมเกาะไปก็ได้
นั่งเรือเที่ยวเกาะต่างพร้อมดำน้ำ snorkeling 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  นั่งเรือเที่ยวเกาะต่างๆ  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ฟุตบอลชายหาด  
ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว หมู่เกาะสิมิลัน

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  จุดชมวิวหน้าหาดเกาะสี่ทะเลใสที่เกาะสี่ป้ายบอกทาง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เกาะหัวกะโหลก...แหล่งดำน้ำสวย  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หน้าหาดเกาะแปด  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  จุดชมวิวเกาะแปด  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ที่พักเกาะสี่  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อาทิตย์ขึ้นที่เกาะสี่  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำทะเลใสกะหาดทรายขาว ที่เกาสี่  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

เกาะหนื่ง(เกาะหูยง)

อยู่ทางตอนใต้สุดของหมู่เกาะสิมิลัน โดยมีแนวหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทางด้านหน้าเกาะ น้ำทะเลใสสะอาด น่าเล่นแต่ชายหาดด้านหน้าเกาะหนึ่งหันหน้ารับลม ทำให้กระแสคลื่นลมค่อนข้างรุนแรง ยากแก่การขึ้นไปสัมผัสความงดงาม ทางธรรมชาติ แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศแบบส่วนตัว จุดชมวิวที่นี่สวยงามไม่แพ้เกาะแปด บนเกาะนี้เป็นเกาะที่เต่าทะเลมาวางไข่ แต่ปัจจุบันเหลือน้อยมเต็มที สาเหตุหลักก็มาจากมนุษย์นี่เอง 

เกาะสี่(เกาะเมี่ยง) | รวมภาพ  | รวมภาพ2 | รวมภาพ3  | วีดีโอทะเลสวย |วีดีโออาทิตย์ขึ้น1 | วีดีโออาทิตย์ขึ้น2

เป็นเกาะใหญ่อันดับสอง รองจากเกาะสิมิลัน หาดทรายด้านหน้าเกาะสี่ด้านซ้ายสุด จะว่ายไปจากริมหาด หรือเดินป่าไปเล็กน้อยก็ได้สังเกตุได้ง่าย เกาะสี่เป็นแหล่งว่ายน้ำที่ดีเพราะนอกจากหาดทรายที่ขาวแล้ว ยังเปํนเวิ้งอ่าวเป็นแอ่งกระทะที่ค่อนข้างชัน สีน้ำทะเลจะออกเป็นสิมรกต และเม็ดทรายก็ขาวละเอียด ด้านหัวแหลมทิสตะวันออก เราสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม  ด้านหลังของเกาะมีเส้นทางทะลุไปยังหาดเล็ก ซึ่งเป็นแนวชายหาดด้านหลังเกาะสี่ซึ่งเป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง ที่นี่มีแนวปะการังน้ำตื้น 
ที่นี่   ถือได้ว่าเกาะสี่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ มากที่สุด ได้แก่ ที่พักแรม ที่กางเต็นท์ได้ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำห้องสุขา ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติ   แต่ที่นี่จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ดังนั้น ในฤดูท่องเที่ยว เราควรจองที่พักแต่เนิ่นๆ

เกาะเจ็ด เกาะบางู เกาะหัวกะโหลก 

เป็นที่รู้จักกันดี ในนามเกาะหัวกะโหลก เพราะลักษณะของกองหินกลางน้ำที่คล้ายหัวกะโหลก   สภาพใต้น้ำของเกาะนี้นับได้ว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และมีความลึกที่แตกต่างกันไปหลายระดับชั้น สภาพเหมือนหุบเขาใต้น้ำที่เต็มไปด้วยปะการัง และหุบเหวลึกน่ากลัว ที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำลึกทีจัดว่าสวยงามมาก ถ้าโชคดีอาจได้เห็นปลาโลมา

เกาะแปด (เกาะสิมิลัน)  | รวมภาพ  | รวมภาพ2 | รวมภาพ3  | วีดีโอชมวิว1 | วีดีโอชมวิว2

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด สัญลักษณ์ ที่เด่นคือ ก้อนหินคล้ายรูปเรือใบ และเป็นเกาะเดียวที่มีลำธารขนาดเล็กไหลผ่าน น้ำทะเลที่นี่ค่อนข้างลึก ใต้น้ำอุดมไปด้วยปะการัง กัลปังหา พัดทะเล และกุ้งมังกร
ความสวยงามยังมีอยู่ที่ น้ำใส หาดทรายสวย ปะการังหลากสี เกาะสิมิลันจะมีอ่าวเล็กๆ อยู่ทางตะวันตก อ่าวที่นี่มีลักษณะโค้งคล้ายรูปเกือกม้า   ด้านทิศเหนือของเกาะ มีแหล่งปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ นอกจากนี้บนเกาะยังมีทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ จากอ่าวเกือกม้าไปยังอ่าววงช้างระยะทาง 2.5 กม.อีกด้วย แต่ควรมีเจ้าหน้าที่นำทางเพราะเป็นป่าดงดิบรกทึบ

บนเกาะนี้มีหาดทรายละเอียดราวกับแป้ง น้ำทะเล(ดังรูป) ใสสะอาดเหมาะแก่การว่ายน้ำและดำน้ำเป็นทีสุด มีต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาได้อย่างดี จุดสูงสุดของ หมู่เกาะสิมิลันอยู่ที่นี่ ถึงแม้จะมีป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ลำธารไหลผ่าน แต่แหล่งน้ำจืดก็มีจำนวนจำกัด ที่นี่ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวกางเต้นท์ ไม่มีบ้านพักนักท่องเที่ยว เหมือนเกาะสี่ มีแต่ที่ทำการอุทยานฯ บ้านพักของเจ้าหน้าที่ ร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำเท่านั้น (ต้องทำใจไว้หน่อยครับ ถ้าไปช่วงเทศกาล) น้ำอาจไม่พอ

เกาะตาชัย

เป็นเกาะโดดเดี่ยว อยู่ระหว่าเกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบไปด้วยหาดทรายยาวเหยียดขาวสะอาดและป่าไม้ร่มรื่นครึ้ม แต่ไม่มีน้ำจืดบนเกาะนี้ ที่นี่จัดได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งหนึ่งของการดำน้ำลึก ปัจจุบันเกาะนี้ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสิมิลัน

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เกาะตาชัย  
ท่องเที่ยว
  กระทู้ท่องเที่ยว คลิ๊กอ่านต่อ....
:::: ทะเล เกาะ
หัวหิน
Updated!
เกาะเสม็ด
เกาะช้าง
cool!
พัทยา
บางแสน
เกาะสีชัง
เกาะเต่า
เกาะกูด
เกาะพะงัน
เพชรบุรี
เกาะหมาก
เกาะสมุย
หมู่เกาะสุรินทร์
สิมิลัน
เกาะลันตา Updated!
เกาะหลีเป๊ะ
ภูเก็ต
กระบี่
ระยอง

 
:::: ป่าเขา น้ำตก
เขาใหญ่
ปาย
Updated!
กาญจนบุรี
ภูกระดึง
ทีลอซู
ทุ่งดอกกระเจียว
ดอยภูคา
เชียงใหม่
เชียงราย
ดอยอินทนนท์
แม่ฮ่องสอน
สังขละบุรี
เขาค้อ

ดอยตุง
สวนผึ้ง Updated!
 
:::: ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา
เชียงคาน
อัมพวา
ตลาดน้ำบางพลี
ตลาดน้ำ 4 ภาค

ตลาดน้ำคลองสระบัว

ตลาดโก้งโค้ง

ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดสามชุก
ตลาดน้ำคลองสวน
ตลาดน้ำบ้านใหม่
ตลาดน้ำดอนหวาย
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
ตลาดเก้าห้อง
เกาะเกร็ด

เกาะล้าน

::: อุทยานฯยอดนิยม
::: Top รีสอร์ทชายทะเล
:::
Unseen in Thailand
::: Top Spa Resorts
 

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขาค้อ  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  กระบี่  
ท่องเที่ยว

 
 
ท่องเที่ยว