สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

นครนายก

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว นครนายก ...

นครนายก > ที่พักนครนายก > แผนที่นครนายก > ทัวร์นครนายก > ร้านอาหารนครนายก >การเดินทางนครนายก > แนะนำกิจกรรม


อำเภอเมือ, นครนายก

 
 ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ ยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่า ปัจจุบันคือ บริเวณบ้านพักผู้ช่วยที่ดินจังหวัด และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2453 ทางราชการเห็นว่าศาลหลักเมืองเดิมชำรุดมาก จึงได้ย้ายหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดงในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดคือ โรงเรียนศรีนครนายกภายหลังได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยสร้างเป็นศาลาจตุรมุข และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาวจังหวัดนครนายกจนถึงทุกวันนี้

-----------------------------------------------------------------

 โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กม. และห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงสายพหลโยธิน และทางหลวงหมายเลข 33 เส้นหินกอง-นครนายก รวมระยะทางประมาณ 140 กม. บริเวณโรงเรียนอยู่ติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ เป็นสถานที่ให้การศึกษา แก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย และภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. แห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่

 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ประดิษฐานไว้หน้าบริเวณกองบัญชาการ รร.จปร. บนเขาชะโงก เพื่อความเป็นสิริมงคลในฐานะ ที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิด รร.จปรพระบรมรูปอยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบกเต็มยศ ประทับเหนือ พระราชอาสน์
 • ศาลาวงกลม ประวัติศาลาวงกลม หรือศาลาลม
  จอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อยใจของนักเรียนนายร้อย และภายในศษลาวงกลมได้ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
 • อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อย จปร. 100 ปี
  เป็นที่แสดงนิทรรศการ ผู้จบจากโรงเรียนนายร้อยที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมือง และนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ทำสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหารของกองพลต่าง ๆ รวมทั้งพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งรัชกาลที่ 5 เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท
 • ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
  ตั้งอยู่บนชะง่อนหิน ตำบลพรหมณี เลยทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มาเล็กน้อยทางด้านขวามือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก ตามประวัติท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายก สมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่าน คือ การต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี พ.ศ.2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่า เขมรได้เข้ามารุกราน และกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับไปเขมร โดยได้ยึดเมืองปราจีนบุรี และเมืองนครนายก ขุนด่านได้รวบรวมผู้คนชาวเมืองนครนายกถอยไปตั้งหลักที่เขาชะโงก แล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรออกจากนครนายกจนเขมรแตกพ่ายไป ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อขุนด่านยังมีเรื่องเล่าอีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งที่เขาชะโงก และได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่านเจ้าพ่อขุนด่านได้แสดงอภินิหารทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก
 • พระพุทธฉาย หรือวัดพระฉาย
  แต่เดิมชื่อว่า "วัดเขาชะโงก" เป็นภาพเขียนสี ติดอยู่กับชะโงกผาบนภูเขาเตี้ย ๆ ถัดจากเขาชะโงก ตั้งอยู่ในเขตท้องที่พรหมณี พระพุทธฉายนี้ประวัติเดิมเป็นอย่างไรไม่ปรากฏแต่เล่ากันว่าสภาพเดิม เป็นภาพพระพุทธรูปปรางต่าง ๆ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2485 กรมแผนที่ทหารบก ได้เข้าไปตั้งโรงงาน หินอ่อนที่เชิงเขานี้ และได้เขียนตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนขึ้นราษฎรบริเวณนั้นถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี
  การเดินทาง ทางด้านหลังวัดจะพบ "น้ำตกพระฉาย" เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ตกลงมาเป็นสายจากผาสูงประมาณ 30 เมตร มายังแอ่งน้ำเบื้องล่างเล่นน้ำได้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนนอกจากการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจดังกล่าวแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมกีฬาที่เปิดให้ บุคคลภายนอกใช้บริการได้ เช่น ยิงปืน โดยมีสนามยิงปืนมาตรฐาน เรือแคนูและเลื่อนช่วยชีวิต ใช้สถานที่อ่างเก็บน้ำในโรงเรียน กอล์ฟ โดยมีสนามกอล์ฟ 18 หลุม และสำหรับผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมกลุ่มเช่น เดินป่าและพักแรมที่เขาชะโงก กิจกรรมไต่หน้าผาจำลองและหน้าผาจริง ต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มีบ้านพักรับรอง ร้านอาหารสโมสรนายทหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการท่องเที่ยว อาคารสมาคม แม่บ้านทหารบกสาขา จปร.ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. โทร. (037) 393010-5 ต่อ 62961-2

-----------------------------------------------------------------

 หลวงพ่อเศียรนคร

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) ตำบลนครนายก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยพระร่วง ขุดพบเมื่อ พ.ศ. 2495 ณ บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัดนครนายก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดนางหงษ์ ตำบลท่าช้าง โดยขุดพบแต่เศียรไม่มีองค์ และได้นำไปไว้ที่โรงเรียนนายกพิทยา (ปัจจุบันยุบไปแล้ว) ต่อมาได้นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดบุญนาครักขิตาราม มาในปี พ.ศ. 2511 นางผล รอดอุไร มีศรัทธาสร้างองค์พระ และอุโบสถถวาย จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อเศียรนคร" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

-----------------------------------------------------------------

 รอยพระพุทธบาทจำลอง เขานางบวช

อยู่ในมณฑปบนขอดเขา นางบวชตั้งอยู่ในท้องที่ ต.สาริกาห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 9 กม. เขานางบวช สูงประมาณ 100 เมตร ทางขึ้นมีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ชั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2401 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปี ระกา มีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกปี

-----------------------------------------------------------------

 แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร หรือเมืองดงละคร

ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 9 กม. แต่เดิมเรียกกันว่า "เมืองลับแล" เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณ สมัยขอมมีอำนาจแนวกำแพงเป็นเนินดิน และคูเมืองปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "สันคูเมือง" เป็นกำแพงเมืองสูง 2 ชั้น และะมีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งเป็นแบบเมืองทวารวดีทางภาคกลางของไทย ความรุ่งเรืองที่เด่นชัด แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก เริ่มพุทธศตวรรษที่ 14-16   เป็นวัฒนธรรมแบบทวารวดี ช่วงที่สองราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นวัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมก่อนอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 ชาวบ้านดงละคร คงจะอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ตามลำน้ำ สายหลักในจังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าน่าจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเมืองศรีมโหสถ เมืองทั้งสองอยู่ห่างกัน 55 กม. โบราณวัตถุที่ค้นพบ เช่น เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทองขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ตราประทับหัวแหวนรูปปู รูปช้าง แหวน สำริด ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ตุ้มหูสำริด
สำหรับตำนานเมืองลับแลนั้นเล่ากันว่า เมืองนี้เคยเป็นเมืองของราชินีขอม ซึ่งเป็นรโหฐานที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าออกได้ง่ายนัก ประกอบกับลักษณะของบริเวณเมืองมีต้นไม้สูง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ใครเข้าไปแล้วอาจหลงทางหาทางออกไม่ได้จะต้องวนเวียนอยู่ในดงนั้นเอง และในวันโกน วันพระ วันดีคืนดี จะได้ยินเสียงกระจับปี่ สีซอ ปี่พาทย์ มโหรีขับกล่อมคล้าย ๆ กับมีการเล่นละครในวัง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ดงละคร" ซึ่งเพี้ยนมาจาก"ดงนคร" และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

-----------------------------------------------------------------

  อนุสรณ์สถานกองพล ทหารญี่ปุ่นที่ 37

อยู่ที่วัดพรหมณี ตำบลสาริกา ประมาณกม.ที่ 5 ทางไปน้ำตกสาริกา-นางรอง จัดสร้างโดยสมาคม ทหารสหายสงคราม กองพลญี่ปุ่นที่ 37 เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรดาทหารซึ่งสังกัดในอดีต กองพลญี่ปุ่นที่ 37 จำนวน 7,920 นาย ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างสงครามเอเชียบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2482-2488 โดยทำการนำอัฐิที่ฝั่งอยู่ในบริเวณวัดมาบรรจุในแท่นที่จัดสร้างขึ้น
นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสวนสัตว์จำลอง โดยมีปูนปั้นสัตว์ป่ามากมาย อาทิ ช้าง โค กระบือ เก้ง กวาง และยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งเล่ากันว่าชาวลาวอพยพได้อัญเชิญมาเมื่อสมัยเวียงจันทน์แตก ซึ่งเรียกกันว่า "พระพุทธรูปปากแดง"

-----------------------------------------------------------------

 น้ำตกลานรัก (น้ำตกตาดหินกอง)

ตั้งอยู่ในตำบลพรหมณี ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกสาริกา และ น้ำตกนางรอง โดยแยกซ้ายที่สี่แยกประชาเกษม ประมาณหลักกม.ที่ 8 และเดินทางต่อด้วยถนนลูกรังอีกประมาณ 5 กม. ก็จะถึงบริเวณตัวน้ำตก ซึ่งเกิดจากสายธารเล็ก ๆ ไหลผ่านลานหิน ในช่วงสุดท้ายไหลพุ่งเป็นทางยาว ผ่านลานหินที่กว้างเลียบตรงเชิงเขาเตี้ย ๆ อย่างสวยงาม และแปลกไปจากน้ำตกแห่งอื่น ๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน

-----------------------------------------------------------------

 น้ำตกสาริกา  |   

ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำตกสาริกาเป็นน้ำตก ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ สูงถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดสูงประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำ มีน้ำมากในฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำจะแห้ง บริเวณด้านล่างของน้ำตก มีบริการร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เช่น ไม้กวาด ดอกไม้ที่ทำจากไม้โสนป่า ฯลฯ า  นักท่องเที่ยวเข้าชมต้องเสียค่าผ่านทาง คนละ 20 บาท
การเดินทาง ไปน้ำตกสาริกาสะดวกมาก โดยทางหลวงหมายเลข 3049 เป็นระยะทางประมาณ 12 กม. แยกซ้ายเข้าทางหลวง 3050 อีกประมาณ 3 กม. และมีรถโดยสารประจำทางสายนครนายก-น้ำตกสาริกา วิ่งวันละหลายเที่ยวbird4.jpg (1437 bytes)
ในบริเวณ ใกล้เคียงกันมี "ถ้ำสาริกา" ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต เคยมาบำเพ็ญศาสนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2460-2463 สภาพบริเวณเป็นเนินเขาภายในบริเวณประกอบด้วยกุฏิของสงฆ์ และชี เรือนบูชาหลวงปู่มั่น พร้อมด้วยโบสถ์ซึ่งอยู่ตอนสุดทางเดินเท้าขึ้นเขา 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
 
 
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 วังตะไคร้   |  

ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรอง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กม. เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม โดยคิดค่าผ่านประตูดังนี้ 

-รถบัส 500 บาท
-รถตู้, ปิคอัพ (ไม่เกิน 10 คน) 100 บาท
-รถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 5 คน) 50 บาท
-บุคคล คนละ 5 บาท

ปิดทำการเวลา 17.00 น. มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่พัก ราคา ตั้งแต่ 500-2,000 บาท สนใจติดต่อ วังตะไคร้ โทร.037-312275 หรือ วังสวนผักกาด โทร.02-2454934

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  <
 
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 น้ำตกนางรอง   |     

ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประมาณ 20 กม. น้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ไม่สูงนัก มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ 

การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 จากตัวเมืองมีรถโดยสารประจำทางสายนครนายก-นางรอง วิ่งทุกวันละหลายเที่ยว การเข้าชมน้ำตกนางรอง นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ดังนี้

-รถยนต์โดยสาร (รวมบุคคล) 100 บาท
-รถยนต์เล็ก (รวมบุคคล) 30 บาท
-รถตู้ 50 บาท
-รถจักรยานยนต์ 10 บาท
-บุคคล คนละ 3 บาท

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
 
 
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

อยู่ที่ต.เขาพระ แยกซ้ายมือจากถนนไปน้ำตกสาริกา-นางรอง ตรงหลักกมที่ 1 ไปตามถนนเขาทุเรียน ระยะทางประมาณ 11 กม. เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก แต่มีผิวน้ำกว้างมีน้ำตลอดปีมีถนนรอบอ่างภูมิประเทศโดยรอบยังมีความงามตามธรรมชาติ ททท กำลังสนับสนุนให้การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อยใจของประชาชนและใช้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำของจังหวัดเนื่องจากมีศักยภาพในการเล่นเรือกรรเชียง เรือแคนูน้ำเรียบ เรือใบ และวินด์เซริฟ ในบางฤดู

-----------------------------------------------------------------

 อ่างเก็บน้ำทรายทอง

อยู่ที่ต.เขาพระ ไปทางเดียวกับอ่านเก็บน้ำ ห้วยปรือเลยมา อีก 4 กม. เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กภูมิประเทศเป็นภูเขาคงความสวยงามตามธรรมชาติ เหนืออ่างเก็บน้ำ ขึ้นไปประมาณ 2 กม. มีน้ำตกชื่อ น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีน้ำเกือบตลอดปีต้องเดินเท้าเข้าไปจากอ่างเก็บน้ำ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

แผนผัง  นครนายก
::: ที่พักเขาใหญ๋
::: โรงแรมเขาใหญ๋
::: เขาใหญ่
::: ประวัติ นครนายก
::: ทัวร์ นครนายก
::: ทัวร์เขาใหญ่
::: ทัวร์ น้ำตกวังตะไคร้
::: ทัวร์ พระพทุธบาท 4 รอย
::: ที่พัก นครนายก
::: เที่ยวนครนายก:
::: อำเภอเมืองนครนายก
::: อำเภอบ้านนา
::: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

::: อำเภอองครักษ์
::: อำเภอปากพลี
::: การเดินทางนครนายก
  ::: แผนที่นครนายก
::: กิจกรรม นครนายก
::: เทศกาล นครนายก
::: ร้านอาหาร นครนายก
::: ของฝาก นครนายก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว