โฮมพุเตย - ประเภทห้องพัก

Superior Room Double/Twin

Superior Triple

Deluxe Room Double/Twin

Deluxe Triple

River View Premier Double/Twin

River View Premier Triple

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค