เลยออร์คิด - ประเภทห้องพัก

Standard + ABF 1 Pax

V.I.P + ABF 1 Pax

Standard + ABF 2 Pax

V.I.P + ABF 2 Pax

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค