เทวราช - ประเภทห้องพัก

Rooms of Dhevaraj Hotel

Deluxe Double/twin

VIP Room

Standard No Breakfast

Standard Room + ABF

Royal Suite

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค