ทะเลใส - ประเภทห้องพัก

Beach Front Floor 2,3

Garden View Floor 2,3

Superior garden

Family 1 bedroom + Balcony

Family + Balcony

Deluxe Family

Beach Front Family

Garden View Family 212-213

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค