ดิไอโคนิค ระนอง - ประเภทห้องพัก

Blue Iconic Room

Golden USA Room

Lanna Maroc Room

The Japanese Room

The Bliss East Room

Deluxe Room

ที่พักแบ่งตามภูมิภาค