ดิไอโคนิค ระนอง - ประเภทห้องพัก

The President Suit + Breakfast 3 pax

Golden USA Room

Lanna Maroc Room

The Space Studio Suit + Breakfast 3 pax

The Bliss East Room

The Space Deluxe Room + Breakfast 2 pax

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค