ไนซ์ พาเลซ - ประเภทห้องพัก

Superior Suite

Standard + Breakfast 1 Pax

Standrad Room (Twin)

Standard Triple

Standard Room No-ABF

Standard + Breakfast 2 Pax

Superior Suite + Breakfast 1 Pax

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค