เซนต์เจมส์ - ประเภทห้องพัก

Superior Single +ABF

Deluxe Single + ABF

Superior Twin +ABF

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค