โมดีนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ - ประเภทห้องพัก

Superior Single Room

Deluxe Terrace Single

Deluxe Terrace Double

Loft Studio Single

Loft Studio Double

Superior Double Room

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค