แอลเค เมโทรโปล - ประเภทห้องพัก

Deluxe Suite (168 sq.m.)

One Bedroom Suite (72 sq.m.)

Oriental Suite

Standard (36 sq.m.)

Studio (46 sq.m.)

Superior (56 sq.m.)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค