แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Superior Garden View

Partial Deluxe Sea View

Pretty Deluxe Sea View

Family Deluxe Room

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค