เลอ วิมาน คอทเทจ - ประเภทห้องพัก

Deluxe Cottage Hillside 45 sq.m.

Premier Villa Hillside 55 sq.m.

Duplex Villa Suite (King Size Bed Only) 126 sq.m

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค