เดอะ 28 โฮเทล - ประเภทห้องพัก

Deluxe Double Room

Deluxe Twin Room

Suite Room

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค