เดอะ เวอร์รันด้า - ประเภทห้องพัก

Superior Double/Twin

Superior Triple

Deluxe Double/Twin

Deluxe Triple

Deluxe Family

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค