เดอะ สเปซ - ประเภทห้องพัก

Superior Only Room

Deluxe Double Room

Deluxe Twin Room

Grand Deluxe Room

Deluxe Triple Room

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค