เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา - ประเภทห้องพัก

Beach Front Deluxe (Villa)

Garden View Deluxe (Building)

Ocean View Jacuzzi Deluxe - Hillside

Pool Access Jacuzzi Deluxe - Hillside

Pool View Jacuzzi Deluxe - Hillside

Sea View Grande Deluxe (Building)

Sea View Grande Suite (Building)

Jacuzzi Deluxe - Hillside

Paradise Beachfront Villa

Garden View Deluxe (Villa)

Deluxe Room - Seaside

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค