เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา - ประเภทห้องพัก

Standard Building - Hillside

Superior Building

Superior Bungalow - Hillside

Superior Bungalow

Deluxe

Beachfront Bungalow (2-3 row)

Beachfront Bungalow (1 row)

Room for Family - Hillside

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค