ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา - ประเภทห้องพัก

Deluxe Suite

HILTON SUITE

KING JUNIOR SUITE GARDEN

KING JUNIOR SUITE SEA VIEW

DELUXE FAMILY ROOM

KING DELUXE GARDEN VIEW

KING DELUXE PLUS GARDEN

KING DELUXE PLUS SEAVIEW

KING DELUXE SEAVIEW

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค