อิลิกเซอร์ ไฮอเวย์ รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Superior Villa

Deluxe Villa

Deluxe Pool Villa

Beach Front Pool Villa

Pool villa Suite (1BR)

Pool Villa Suite (2BR)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค